Tło Hero

13 września – Światowy Dzień Sepsy

21 października 2017, Autor: master

Światowy Dzień Sepsy, przypadający 13 września, to element akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy, jak i pacjentów, prowadzonej przez organizację charytatywną Sepsis Alliance. Wrzesień jest miesiącem w całości poświęconym sepsie, a wybrano go ze względu na zbieżność pierwszych liter nazwy miesiąca w języku angielskim (SEPtember) z nazwą sepsy. Światowy Dzień Sepsy, który w tym roku wsparło prawie cztery tysiące organizacji i szpitali z całego świata, obchodzony jest już po raz czwarty.

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się także Światowy Kongres Sepsy. Celem tych działań informacyjnych jest podnoszenie świadomości na temat sepsy spośród pracowników służby zdrowia oraz pacjentów, propagowanie sposobów zapobiegania sepsie, odpowiedniego leczenia oraz profilaktyki, której ważnym elementem są szczepienia.

Sepsa, inaczej posocznica, to określenie „zespołu klinicznego, który stanowi powikłanie ciężkiego zakażenia i charakteryzuje się ogólnoustrojową reakcją zapalną z towarzyszącym uszkodzeniem wielu tkanek i narządów” . Sepsa stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy, przede wszystkim dlatego, że jej wieloobjawowa postać może prowadzić początkowo do błędnej diagnozy, przez co traci się cenny czas na podjęcie skutecznego leczenia.Zespół ten zwykle wiązany jest z zakażeniami, do których dochodzi w szpitalu, ale także poza nim. Szczególnie narażone są osoby przebywające przez długi okres w dużych skupiskach ludzkich, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, koszary, więzienia, itp. Co prawda sepsa może wystąpić u każdego, kto przeszedł nieodpowiednio leczoną infekcję, jednak najbardziej narażone są osoby starsze, powyżej 65 roku życia, dzieci do ukończenia 12 miesiąca życia oraz osoby z obniżoną odpornością .

Szacuje się, że w USA rocznie hospitalizuje się z powodu sepsy ok. 727 tys. osób . W krajach Unii Europejskiej sepsa występuje w około 90 przypadków na 100 tysięcy osób. Obok ogólnej dbałości o zdrowie i higienę (w tym przede wszystkim o odpowiednie oczyszczanie ran i zadrapań), profilaktyką sepsy są również szczepienia, które znacznie ograniczają częstość infekcji patogenami, które mogą doprowadzić do jej powstania, np.: szczepienia przeciwko grypie, meningokokom i pneumokokom.

Źródło:
www.world-sepsis-day.org/
www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=12
www.pneumonologia.wum.edu.pl/system/files/sepsa.pdf
www.cdc.gov/sepsis/basic/qa.html
www.nigms.nih.gov/Education/pages/factsheet_sepsis.aspx
www.pneumonologia.wum.edu.pl/system/files/sepsa.pdf