Tło Hero

Szczepionki wspierają walkę z gorączką denga

1 lutego 2019, Autor: master

Tekst pochodzi z serwisu www.szczepienia.info Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny 

Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionkę przeciwko gorączce denga […]. Decyzja ta jest wynikiem pozytywnie zakończonej procedury dopuszczenia do obrotu szczepionki wydanej przez Europejską Agencję Leków. Szczepionka może być podawana osobom przebywającym na terenach endemicznego występowania choroby, w wieku od 9 do 45 lat z udokumentowanym wcześniejszym zakażeniem wirusem dengi.

Osoba mieszkająca na terenach endemicznego występowania choroby może zakazić się w ciągu swojego życia wirusem dengi nawet 4 krotnie. Powtórne zakażenie dengą jest dużo groźniejsze i przebiega znacznie gwałtowniej niż pierwsze. […] Wcześniej WHO wydało rekomendację, zalecając szczepienie jedynie osobom, które już wcześniej przeszły zakażenie.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciwko dendze oceniano w prowadzonych na ogromną skalę 6 letnich badaniach klinicznych, w których uczestniczyło ponad 40 000 osób z 15 krajów.

Gorączka denga jest ostrą chorobą wirusową, przenoszoną przez ukąszenia komarów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) denga jest wiodącą przyczyną ciężkich zachorowań i zgonów wśród dzieci w regionach Azji oraz Ameryki Południowej. Co roku rejestruje się ponad 400 milionów zachorowań, z czego ponad 500 tys. przechodzi w formę krwotoczną i 25 tys. osób umiera. Nie jest dostępne skuteczne leczenie przeciwwirusowe. W Europie odnotowywane są importowane przypadki dengi związane z podróżami do krajów endemicznego występowania choroby.

Pełną wersję tekstu można znaleźć na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny www.szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl/rejestracja-szczepionki-przeciwko-goraczce-denga-w-europie/