Szczepienia, szczepienia ochronne     |     09.01.2017     |    
    |    

Internauci pytają część 3: Na co powinni, a na co nie powinni szczepić się przewlekle chorzy?

Osoby z chorobami przewlekłymi to specyficzna grupa chorych ze względu na często skomplikowane choroby podstawowe. Mogą one dotyczyć jednego lub kilku układów. Niektórzy pacjenci ze względu na swoje schorzenie więc wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed chorobami infekcyjnymi.

Zwykle zaleca się coroczne szczepienie przeciwko grypie osobom z chorobami przewlekłymi układu oddechowego i krążenia ze względu na zwiększone ryzyko powikłań, a nawet zgonu. Pacjenci z astmą oraz przewlekłą chorobą obturacyjną płuc dodatkowo powinni pamiętać o konieczności zaszczepienia się przeciwko krztuścowi oraz pneumokokom. U pacjentów starszych ze schorzeniami układu oddechowego infekcja pneumokokowa obarczona jest zwiększonym ryzykiem powikłań oraz zgonu.

Pacjenci z chorobami przewlekłymi wymagającymi częstych hospitalizacji, przetoczeń krwi oraz zabiegów medycznych, powinni pamiętać o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Specyficzną grupą chorych są osoby z obniżoną odpornością w przebiegu np. HIV lub w czasie lub po chemioterapii. Panuje nieprawdziwy pogląd, że osoby te nie powinny być szczepione ze względu na zbyt duże ryzyko odczynów niepożądanych. Zdarza się, że dzieci po chemioterapii mają wstrzymywane szczepienia na kilka lat, często bez uzasadnienia. W okresie remisji pacjenci ci mogą, a nawet powinni być szczepieni przeciwko chorobom, na które dotychczas nie zostali zaszczepieni. U pacjentów tych infekcje wieku dziecięcego mogą mieć tragiczny przebieg np. krztusiec, ospa wietrzna czy infekcja wywołana przez pneumokoki.

Pacjenci z chorobami przewlekłymi z trwałymi niedoborami odporności nie mogą być szczepieni szczepionkami żywymi takimi jak np. przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz ospie wietrznej. Pacjenci z przejściowym niedoborem odporności (w trakcie chemioterapii, w fazie ostrej nowotworu czy chorzy z HIV z obniżonym poziomem CD4 i CD8) mogą być szczepieni w okresie poprawy zdrowia po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.

Decyzja o szczepieniu zawsze podejmowana jest po konsultacji z lekarzem.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI