Ebola, WHO     |     05.02.2016     |    
    |    

Liberia wolna od eboli

W pierwszej połowie stycznia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że Liberia dołączyła do państw wolnych od eboli w Afryce Zachodniej. W styczniu br. wyeliminowane zostało ostatnie ognisko wirusa w tym kraju.

Brak zachorowań i eliminacja wirusa na terenie Liberii została ogłoszona po raz drugi. Wcześniej miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Jednak od tamtego momentu pojawiły się jeszcze dwa przypadki, który wymusiły na władzach państwowych wznowienie wszystkich działań prewencyjnych. Obecne informacje przekazane przez WHO zostały potwierdzone i Liberia jest wolna od eboli.

Jest to ogromy sukces, na który złożyły się prace wielu osób i instytucji, m.in. WHO i lokalnych służb zdrowia. Znaczącą rolę odegrało również społeczeństwo, które przestrzegało wszystkich wytycznych narzuconych w okresie epidemii. Zaliczała się do nich m.in. profilaktyka szczepień ochronnych, dzięki którym ograniczono, a finalnie wyeliminowano wirusa.

W czasie dwuletniego trwania epidemii zainfekowanych zostało 28 500 osób, z czego 11 300 zmarło.

Więcej na www.gis.gov.pl/o-nas/panstwowa-inspekcja-sanitarna/aktualnosci/299-informacja-dotyczaca-eboli-evd

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI