Tło Hero

Niewiedza jest niebezpieczna

19 października 2017, Autor: master

Niebezpieczne są niewiedza i niedocenianie możliwości Internetu, który jest między innymi wspaniałym narzędziem komunikacji. Należy jednak korzystać z niego umiejętnie. Naszą troską jest, aby informacje dystrybuowane tą drogą były rzetelne, wiarygodne i na tyle atrakcyjne, aby dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Rozmowa z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym

– Najnowsze badania opinii publicznej przeprowadzone przez Millward Brown w październiku 2015 r., wskazują Główny Inspektorat Sanitarny jako drugie – po lekarzach – źródło rzetelnej wiedzy na temat szczepień. Co w Pańskiej ocenie przyczyniło się do tak wysokiej wiarygodności GIS?

– Każdy z podmiotów zaangażowanych w realizację szczepień ochronnych ma określone zadania. Rola lekarzy polega nie tylko na wykonywaniu szczepień, ale też edukacji i informacji rodziców. Z naszej strony dokładamy starań, aby we właściwy sposób realizować obowiązki ustawowe w tym zakresie. Cieszy zatem zaufanie jakim obdarzyli nas respondenci. Doświadczenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, iż na temat szczepień ochronnych społeczeństwo poszukuje informacji rzetelnej, wiarygodnej i przystępnej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nasza akcja informacyjna pod hasłem – Zaszczep w sobie chęć szczepienia, której celem jest zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych. Mamy również nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy na temat szczepień oraz wzrostu świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych.

– Które działania GIS w obszarze profilaktyki szczepień dały najlepsze rezultaty?

– Najszerzej rozumiane działania informacyjne i edukacyjne mają charakter długofalowy, zatem rozmowa o rezultatach jest przedwczesna. Cieszy nas pozytywny odbiór, który jest zachętą do bardziej wytężonej pracy.

– Jakie rady dla organizatorów akcji “Zaszczep się wiedzą” mogą wynikać z dobrych praktyk GIS?

– Myślę, że Państwo dobrze znacie zasady tworzenia kampanii czy akcji informacyjnej. Ja wspomnę tylko o kilku: rzetelność, spójny komunikat, uczciwy przekaz informacji, która opiera się na faktach, należy pamiętać, iż odbiorcy naszych działań błyskawicznie wychwycą wszelki fałsz i niekompetencje.

– Wspomniane badania opinii przyniosły również niepokojące informacje na temat poszukiwań wiedzy o szczepieniach. Prawie połowa respondentów szuka jej na blogach i forach internetowych. Czy taki trend jest niebezpieczny?

– Niebezpieczne są niewiedza i niedocenianie możliwości Internetu, który jest między innymi wspaniałym narzędziem komunikacji. Należy jednak korzystać z niego umiejętnie. Naszą troską jest, aby informacje dystrybuowane tą drogą były rzetelne, wiarygodne i na tyle atrakcyjne, aby dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców. Od 2013 roku, kiedy rozpoczęliśmy akcję Zaszczep w sobie chęć szczepienia dostrzegamy systematyczny wzrost liczby odbiorców. Szczepienia są bardzo ważnym obszarem zdrowia publicznego. Myślę, że zainteresowanie tą tematyką będzie wzrastało. Współpraca i włączenie w nurt edukacji na rzecz szczepień ochronnych jak najszerszej liczby podmiotów, stanowią cenny wkład w ogólnopolską zintegrowaną politykę na rzecz prewencji chorób zakaźnych. W tym miejscu, w ramach prowadzonej przez Państwa kampanii informacyjnej pod tytułem „Zaszczep się wiedzą”, pragnę wyrazić życzenia poparcia dla tej inicjatywy. Jestem głęboko przekonany, iż będzie ona miała znaczący wpływ na rzecz podnoszenia wiedzy społeczeństwa w obszarze szczepień ochronnych.
– Dziękuję.