Tło Hero

Nowe informacje od CDC – ważne dla podróżujących

30 sierpnia 2019, Autor: master

Pełną wersję tekstu można znaleźć na stronie prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/amerykanski-komitet-doradczy-ds-szczepien-ochronnych-acip-uaktualnil-zalecenia-dotyczace-szczepien-przeciw-japonskiemu-zapaleniu-mozgu-dla-podrozujacych/

Na stronie CDC amerykańskiego Centrum Chorób opublikowano uaktualnione zalecenia Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) z 2010 r. dotyczące szczepień przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu dla podróżujących.

Japońskie zapalenie mózgu (JZM) jest chorobą wirusową przenoszony przez komary. Choroba występuje na większości obszaru Azji i części zachodniego Pacyfiku. Naturalnym rezerwuarem wirusa są ptaki wodne i trzoda chlewna. Okres wylegania choroby wynosi od 6 do 16 dni. Większość zakażeń (99%) przebiega bezobjawowo lub dominują objawy grypopodobne. Choroba może mieć jednak niezwykle poważne konsekwencje zdrowotne. W przebiegu JZM 20–30% chorych umiera, a u 30–50% pacjentów, którzy przeżyli występują powikłania neurologiczne. W krajach, gdzie JZM występuje endemicznie, dotyka głównie dzieci. Zachorowania podróżujących są rzadkie, mogą jednak wystąpić u osób w każdym wieku.

Czynniki zwiększające ryzyko narażenia na zakażenie wirusem JE obejmują: 1) podróżowanie przez dłuższy okres; 2) podróże w okresie transmisji wirusa JE; 3) spędzanie czasu na obszarach wiejskich; 4) udział w pracach na świeżym powietrzu; 5) przebywanie w pokojach bez klimatyzacji lub siatek na łóżka. Wszystkim podróżującym do krajów endemicznego występowania JZM zalecane jest podejmowanie sposobów ochrony przed ukąszeniami komarów.

Decyzja o szczepieniach przeciw JZM powinna uwzględniać: 1) ryzyko związane z charakterem podróży, 2) planowane kolejne podróże do krajów endemicznego występowania JZM; 3) wysoką zachorowalność i śmiertelność JZM; 4) dostępność szczepionki; 5) ocenę występowania potencjach poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Szczepienia przeciw JZM zalecane są:

  • osobom, które przeprowadzają się do kraju endemicznego występowania JZM,
  • planują dłuższą podróż (≥ 1 miesiąca) do krajów endemicznych JZM,
  • często podróżują do krajów endemicznych JZM,
  • planują krótsze podróże (<1 miesiąca) ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem JZM wynikającym z charakteru podróży, tj. czasu podróży, sezonu, lokalizacji, podejmowanych działań, zakwaterowania.

Szczepionki przeciw JZM nie zaleca się podróżującym do krajów niskiego ryzyka występowania JZM, czy w czasie krótkich podróży ograniczonych do obszarów miejskich lub poza sezonem transmisji wirusa.

Więcej o japońskim zapaleniu mózgu: 

http://zaszczepsiewiedza.pl/japonskie-zapalenie-mozgu/