Szczepienia     |     07.10.206     |    
    |    

Oświata zdrowotna lekiem na szum informacyjny

Rozmowa z Zbigniewem Zawadzkim, Prezesem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

Dwadzieścia trzy lata nieprzerwanej pracy na rzecz oświaty zdrowotnej w Polsce to duży sukces. Jakie działania w tym czasie, według Pana, były szczególnie ważne?

Wydaje mi się, że naszym największym osiągnięciem na przestrzeni tych wszystkich lat było budowanie płaszczyzny partnerskiej współpracy instytucji publicznych, prywatnych i innych organizacji pozarządowych, realizujących zadania w obszarze edukacji zdrowotnej. Większość naszych inicjatyw prowadzona była, i nadal jest, w porozumieniu i kooperacji z takimi właśnie instytucjami, na czele z  Państwową Inspekcją Sanitarną, co skutkuje niewątpliwym zwiększeniem zarówno zasięgu podejmowanych inicjatyw na rzecz zdrowia, jak również podniesieniem ich atrakcyjności oraz wartości merytorycznej, a co zatem idzie, także skuteczności. Są to działania oraz próby niezmiernie potrzebne i pożądane, albowiem jedną z największych słabości i przeszkód w skuteczności szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej w naszym kraju, oprócz chociażby braku finansowania badań z obszaru zdrowia publicznego, jest rozproszenie wysiłków, brak współpracy międzysektorowej i wspólnej polityki promocji zdrowia. Wierzę, że nasze nieustające starania w kierunku poprawy takiego stanu będą w najbliższych latach przynosić coraz lepsze efekty.

Towarzystwo objęło patronatem akcję Zaszczep się wiedzą. Dlaczego właśnie promowanie wiedzy o  szczepieniach jest  ważne dla osób działających w  Towarzystwie?

Z powodu fundamentalnego znaczenia tego zagadnienia dla zdrowia Polaków. Obserwowany od pewnego czasu wzrost znaczenia i społecznego „posłuchu” dla tez propagowanych przez tzw. ruchy antyszczepionkowe każe wspierać inicjatywy mające na celu przekazywanie prawdziwych, rzetelnych informacji na temat roli szczepień ochronnych w walce z wieloma groźnymi chorobami. Akcja i portal zaszczepsiewiedza.pl jest, według mnie, przykładem godnym naśladowania i dlatego ma nasze pełne wsparcie.

Jak oceniłby Pan stan wiedzy Polaków na temat zdrowia?

To bardzo trudne pytanie. Dziś każdy może się czuć ekspertem w tej dziedzinie, a internet na przykład wydaje się być łatwo dostępną skarbnicą wiedzy także i w tym obszarze. Prawda jest jednak taka, że natłok informacji dotyczących szeroko rozumianego zdrowia wcale nie musi służyć podniesieniu poziomu wiedzy ogółu na ten temat. I wydaje mi się, że  tak właśnie dzieje się obecnie w Polsce. Chaotyczne nagromadzenie komunikatów podnoszących kwestie zdrowotne, wymieszanie informacji rzetelnych z dyletanckimi i fałszywymi sprawia, że potrzeba skutecznej edukacji w zakresie zdrowia jest dziś sprawą pilną i ogromnej wagi.

Szczepienia to ważny punkt w debacie o zdrowiu publicznym. Jakie jest stanowisko Towarzystwa w sprawie szczepień obowiązkowych i zalecanych?

Podzielamy w tej kwestii stanowisko najważniejszych i najpoważniejszych instytucji zdrowia publicznego w Polsce, które jest wspólne i jasno artykułowane – w pełni zatem popieramy zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i staramy się aktywnie działać na rzecz popularyzacji szczepień zalecanych.

Dziękuję za rozmowę  

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI