Tło Hero

Pierwsza szczepionka przeciw chlamydiozie

30 sierpnia 2019, Autor: master

Pełną wersję tekstu można znaleźć na stronie prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/obiecujace-wyniki-badan-pierwszej-szczepionki-przeciw-chlamydiozie/

12 sierpnia 2019 roku w czasopiśmie Lancet Infectious Diseases opublikowano wyniki badań klinicznych, w których potwierdzono immunogenność nowej szczepionki przeciw chlamydiozie. Badacze uzyskali obiecujące wyniki badań klinicznych pierwszej szczepionki przeciw chlamydiozie, chorobie, która powoduje około 131 mln zakażeń każdego roku na świecie.

W klinicznym badaniu immunogenności około trzy tuziny zdrowych kobiet losowo przydzielono do jednej z dwóch grup, gdzie podawano dwie różne wersje rekombinowanej szczepionki przeciw chlamydiozie lub grupy placebo. Obie wersje szczepionki okazały się bezpieczne i potwierdzono ich immunogenność, tzn. wywoływanie odpowiedzi immunologicznej, która nie występowała w grupie placebo. Wersje różniły się m.in zastosowanym adiuwantem. […]

Chlamydioza to jedna z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Wywołuje ją bakteria Chlamydia trachomatis. Każdego roku na świecie występuje około 131 mln zakażeń u kobiet i mężczyzn. Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) w Stanach Zjednoczonych chlamydioza jest najczęściej zgłaszaną infekcją przenoszoną drogą płciową. W 2017 roku odnotowano tam co najmniej 1,7 mln przypadków zakażeń. Badacze podkreślają, że dane te są dalece niedoszacowane, ponieważ często objawy takie jak wydzielina z narządów płciowych lub ból nie są rozpoznawane jako chlamydioza.

Chlamydioza to choroba wymagająca terapii antybiotykami. Nieleczona może powodować ciężkie powikłania u kobiet, w tym chroniczny ból. Szczególnie niebezpieczna jest infekcja szyjki macicy, która u 1 na 6 kobiet może być przyczyną stanów zapalnych narządu rodnego, co w konsekwencji może prowadzić do bezpłodności lub powikłań ciąży.

Opracowanie szczepionki, która będzie chroniła przed zakażeniami C. trachomatis jest trudne ponieważ bakterie te należą do wewnątrzkomórkowych. Dotychczasowe wyniki badań przedklinicznych na zwierzętach pokazują, że skuteczna szczepionka powinna nie tylko wywoływać silną odpowiedzi odpornościową na poziomie przeciwciał w celu zwalczania bakterii poza komórkami, ale przede wszystkim odpowiedź komórkową na poziomie limfocytów T, która pomoże usunąć bakterie z zainfekowanych komórek. […]