Tło Hero

Proces produkcji szczepionki

19 października 2017, Autor: master

Wiele osób zastanawia się nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek. Zanim wejdą one do obrotu na danym rynku, zostają poddane ścisłym badaniom laboratoryjnym i klinicznym, w pierwszym etapie przez producenta. Dalej szczepionki są badane przez upoważnione do tego instytucje zdrowotne. W Polsce bezpieczeństwo nad szczepionkami jest kontrolowane i nadzorowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (na poziomie hurtowni i aptek) oraz Główny Inspektorat Sanitarny (na poziomie podmiotów realizujących Program Szczepień Ochronnych).

Z kolei za kontrolę seryjną wstępną odpowiada Zakład Badań Surowic i Szczepionek PZH, natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki w Polsce.

Tak więc proces produkcji i dopuszczenia szczepionki do obrotu jest długi i skomplikowany, może trwać nawet do 3 lat.