Tło Hero

Raport KE na temat zaufania do szczepień

19 listopada 2018, Autor: master

W dniu 23 października 2018 roku Komisja Europejska opublikowała raport „State of Vaccine Confidence in the EU” zawierający wyniki badania przeprowadzonego w ramach Vaccine Confidence Project na temat zaufania do szczepień wśród Europejczyków.

Badanie przeprowadzono w dwóch etapach. W badaniu ankietowym w 2015 roku wzięło udział 65 819 uczestników z 67 krajów z całego świata. Ogólna ocena dotycząca szczepień ochronnych była wówczas pozytywna. Z raportu wynikało jednak, że Europa jest regionem o najniższym na świecie zaufaniu do szczepień. Europejczycy choć doceniali znaczenie szczepień mieli wiele obaw związanych z ich bezpieczeństwem.

Największy sceptycyzm (ponad 40%) na temat bezpieczeństwa szczepień deklarowali Francuzi. Siedem z dziesięciu krajów o najniższym poziomie zaufania do bezpieczeństwa szczepień na świecie znajdowało się w Europie – cztery z nich (Francja, Grecja, Włochy i Słowenia) w UE.

W drugim etapie badanie ankietowe powtórzono w czerwcu 2018 roku, tym razem wśród 28 782 respondentów. Europejczycy wciąż oceniają szczepienia pozytywnie. Wśród ankietowanych 90,0% uważa, że szczepionki są ważne, 82,8%, że są bezpieczne, 87,8% że są skuteczne, a 78,5%, że są zgodne z ich religijnymi przekonaniami. Raport wskazuje jednak na odmienne trendy w zakresie zaufania do szczepień w poszczególnych krajach UE. Od 2015 roku zaufanie do szczepień wzrosło we Francji, Grecji, Włoszech i Słowenii. Trzy największe z tych krajów doświadczyły w latach 2017-2018 znacznego wzrostu zachorowań na odrę (przypis autora). W tym samym czasie zaobserwowano spadek poziomu zaufania do szczepień w Polsce, Czechach, Finlandii oraz Szwecji. Ze szczegółowej analizy raportu wynika, największy spadek zaufania do szczepień w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano w Polsce. […]

Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis wyjaśnił, że Komisja Europejska stara się zachęcać kraje członkowskie do promocji szczepień. KE chce, aby Ministrowie Zdrowia zwiększyli wysiłki na rzecz realizacji programów szczepień ochronnych – chodzi m.in. o dotrzymywanie terminów szczepień oraz o rozwiązywanie problemów z dostępnością szczepionek (odpowiednie zapasy). Zalecenia w tej sprawie zostały wydane na wiosnę. „Nasze najważniejsze zadania polegają obecnie na zwalczaniu dezinformacji i braku świadomości ryzyka, jakie niosą ze sobą choroby, którym możemy zapobiegać przez szczepienia” – napisał w raporcie komisarz Andriukaitis. […]

Eksperci z Vaccine Confidence Project planują opublikować nowe dane na temat zaufania do szczepień w pierwszym kwartale 2019 roku.

Tekst pochodzi z serwisu www.szczepienia.info prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH). Pełną wersję tekstu można przeczytać: http://szczepienia.pzh.gov.pl/raport-komisji-europejskiej-na-temat-zaufania-do-szczepien/