Szczepienia     |     26.10.2016     |    
    |    

„Spór o szczepienia nie jest sporem naukowym. Jest to sensu stricte spór moralny.”

Takie zdanie można przeczytać w dokumencie „Stanowisko Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień ochronnych” przyjętym podczas 132 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w czerwcu tego roku.

W stanowisku, pod którym podpisali się pracownicy Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, znajdują się nie tylko informacje na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce oraz przez Światową Organizację Zdrowia, ale także można zapoznać się z opinią naukowców na temat skuteczności szczepień dzieci oraz dorosłych. Dokument dostępny jest na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/296-wazne-aktualnosci/4014-stanowisko-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-szczepien-ochronnych.

Wartym uwagi uzupełnieniem wiedzy na temat profilaktyki chorób zakaźnych są artykuły z numeru specjalnego czasopisma naukowego PAN „Academia”, poświęconego problematyce szczepień (dostęp online pod adresem http://informacje.pan.pl/index.php/czasopisma/academia/1071-academia-wydanie-specjalne-1-2-2016-szczepienia). Artykułu poruszają między innymi zagadnienia z zakresu etyki oraz  ruchów anty-szczepionkowych. Teksty, zawarte w tomie, przedstawiają aktualny stan wiedzy naukowej i mogą przydać się osobom zainteresowanym problematyką szczepień.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI