Szczepienia, szczepienia ochronne     |         |    
    |    

Nie szczepić to jak zostawić dziecko pod opieką niewłaściwej osoby

Te słowa padły podczas wystąpienia profesora Włodzimierza Guta z Polskiego Zakładu Higieny na konferencji otwierającej obchody VIII Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, 9 grudnia w Warszawie.

Profesor Gut poinformował również o dwóch sukcesach nowoczesnej medycyny: całkowitym wyeliminowaniu wirusa polio typu drugiego (w związku z tym nie będzie już szczepień na ten typ wirusa) oraz wyeliminowaniu odry rodzimej na terenie Polski. Niestety, nie oznacza to, że szczepienia na tę chorobę nie są już potrzebne, gdyż nadal mamy kontakt z zachorowaniami na odrę w innych krajach. Na stronach naszego portalu „Zaszczep się wiedzą” informowaliśmy między innymi o epidemiach w nieodległych od Polski Niemczech i Rumunii.

            Zebrani na konferencji wyrazili duże zaniepokojenie wzrostem popularności ruchów anty-szczepionkowych w Polsce. W 2015 roku ponad 17 tysięcy osób odmówiło szczepień i jeśli do tej liczby dodamy tych, którzy nie mogą być szczepieni z powodów medycznych, okaże się, że sytuacja powoli staje się poważna, na co zwrócił uwagę profesor Włodzimierz Gut. Profesor Ewa Bernatowska, immunolog z Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, podkreślała wagę szczepień ochronnych przeciw grypie, nie tylko w kontekście dzieci, ale także osób dorosłych oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Profesor Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, powołując się na przypadki z praktyki klinicznej, wskazywała pozytywne aspekty szczepień ochronnych w aspekcie osobniczym oraz populacyjnym.

            Równolegle, również w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „Bioetyka a zdrowie publiczne”. Choć konferencja bezpośrednio nie dotyczyła problematyki szczepień, to jednak właśnie prawo do odmowy poddania się szczepieniom oraz etyczne aspekty działania ruchów anty-szczepionkowych, pojawiały się często w wielu wystąpieniach, w tym podczas sesji inauguracyjnej oraz dyskusji otwierającej obrady, gdzie na ten temat wypowiadali się profesor Zbigniew Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk oraz doktor Maria Boratyńska z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza akcja „Zaszczep się wiedzą” była prezentowana podczas wystąpienia zatytułowanego „Etyka, PR i szczepienia”. Celem tego wystąpienia była analiza języka, jakim posługują się zarówno przeciwnicy szczepień, jak i naukowcy wirusolodzy oraz immunolodzy.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI