Szczepienia, szczepienia ochronne, zdrowie     |     17.04.2017     |    
    |    

Szczepienia dla przyszłych i młodych rodziców

Młodzi dorośli oczekujący potomstwa, chcąc odpowiedzialnie przygotować się do roli rodzica, zdobywają informacje na temat przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, uczęszczają do szkoły rodzenia, wybierają lekarza, położną, szpital, przygotowują wyprawkę i dom na przyjęcie dziecka. To dorośli stanowią główne źródło zakażeń u dzieci. W jaki sposób możemy chronić dzieci? Poprzez szczepienie nieuodpornionych kobiet, oraz stosując tzw. strategię kokonu. Polega ona na przeprowadzeniu szczepień ochronnych u dorosłych opiekujących się niemowlęciem, przede wszystkim u matki i ojca, w celu ochrony dziecka przed zakażeniem – lek. med. Renata Sękowska, pediatra w Centrum Medycznym Damiana

Jakie szczepienia należy wykonać przed planowaną  ciążą?

Różyczka
Ryzyko dla rozwijającego się płodu stanowi różyczka wrodzona (zespół różyczki wrodzonej obejmuje wady wrodzone serca, narządu wzroku, słuchu, ośrodkowego układu nerwowego). Może ona wystąpić jeśli matka, która dotychczas nie chorowała na różyczkę i nie nabyła odporności poprzez szczepienie, zachoruje w czasie ciąży. Obecnie w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych realizowane jest szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce obejmujące wszystkie dzieci. W latach 1988-2004 szczepionkę przeciw wirusowi  różyczki otrzymywały jedynie dziewczynki w 13 roku życia. Przed rokiem 1988 kalendarz szczepień nie obejmował szczepienia przeciw wirusowi różyczki. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na różyczkę u młodych mężczyzn, którzy nie byli objęci szczepieniem. Stanowią oni zagrożenie dla kobiet w ciąży, które nie były zaszczepione lub nie nabyły odporności.

Kobieta planująca ciążę musi być pewna, że przebyła różyczkę lub, że została zaszczepiona.  W razie wątpliwości co do przebycia różyczki, można potwierdzić to badaniem serologicznym lub przeprowadzić szczepienie.  Szczepienie kobiet należy wykonać minimum 4 tygodnie przed planowaną ciążą.

Należy także przeprowadzać szczepienia przeciw wirusowi różyczki u młodych mężczyzn.

Ospa wietrzna

Zakażenie wirusem ospy wietrznej matki w pierwszej połowie ciąży może w około 2% przypadków prowadzić do wrodzonych malformacji lub deformacji płodu (schorzenia narządu wzroku, zanik kory mózgowej, wady skóry, częściowe ubytki kończyn). W piśmiennictwie są także doniesienia o wystąpieniu płodowego zespołu ospy wietrznej rozpoznanego po 21 tygodniu ciąży. Największe zagrożenie dla noworodka stanowi wystąpienie objawów ospy wietrznej u matki 1 do 5 dni przed porodem i do 2 dni po porodzie. W powyższej sytuacji organizm matki nie wytworzył jeszcze swoistych przeciwciał, nie dochodzi więc do biernego uodpornienia płodu/noworodka przez przenikanie przeciwciał przez łożysko.  Zakażenie noworodka w okresie okołoporodowym może mieć przebieg piorunujący. Choroba obejmuje narządy wewnętrzne i ośrodkowy układ nerwowy. Wystąpienie ospy noworodkowej wiąże się z dużą śmiertelnością.

W Polsce szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest szczepieniem zalecanym przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Wszystkie kobiety przed planowaną ciążą powinny mieć udokumentowany stan odporności przeciwko ospie wietrznej: na podstawie danych z wywiadu o przechorowaniu ospy wietrznej, obecności swoistych przeciwciał lub przebyciu pełnego cyklu szczepienia.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B)
Wrodzone zakażenie wirusem WZW typu B wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia przewlekłego zapalenia wątroby.  W 95% przypadków do zakażenia noworodka od matki dochodzi w czasie porodu.

W Polsce od 1992 roku noworodki szczepione są przeciw WZW typu B. Młodzi dorośli-osoby obecnie powyżej 22 roku życia nie byli objęci tym szczepieniem.
Przed planowaną ciążą u kobiet dotychczas nieuodpornionych należy przeprowadzić szczepienie przeciw WZW typu B.

Tekst pochodzi z: https://www.damian.pl/szczepienia-nie-tylko-dla-dzieci/

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI