Europejski Tydzień Szczepień     |     08.05.2017     |    
    |    

Szczepienia ratują życie ludzi na całym świecie

Dyrektor Zarządzający Europejskiej Agencji Leków (European Medcine Agency, EMA) Guido Rasi, z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, jednoznacznie o szczepieniach: „Rocznie na całym świecie dzięki szczepieniom ratujemy około 9 milionów ludzi, czyli więcej niż liczy na przykład Austria”.

Guido Rasi w oficjalnym komunikacie, który można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Leków, podkreśla, że dzięki szczepieniom udaje nam się kontrolować wiele chorób, takich jak na przykład: ospa, błonica, tężec, krztusiec, polio i odra. „Dziś w Europie żadne dziecko nie musi umierać z powodu kiedyś powszechnych chorób wieku dziecięcego[1]” dodaje w oświadczeniu Guido Rasi.

            Dyrektor Zarządzający Europejskiej Agencji Leków odniósł się również do zjawiska rosnącego braku zaufania do instytucji zdrowia publicznego wynikającego ze strachu opartego na informacjach pochodzących z niepewnych źródeł i danych niepopartych dowodami naukowymi: „Wzywam rodziców, aby chronili swoje dzieci. Szczepienia pozwolą uniknąć śmiercionośnej odry lub raka szyjki macicy. Jeśli wasze dziecko nie będzie zaszczepione, może ono stanowić zagrożenie dla innych osób bezbronnych wobec chorób: młodszego rodzeństwa, starszych dziadków, kolegów z szkoły, którzy nie mogą być zaszczepieni ze względów zdrowotnych[2].”

            W dokumencie Guido Rasi odnosi się również do ważnego tematu, jakim są niepożądane odczyny poszczepienne: „Rozumiemy obawy. Szczepienia nie są w 100% pozbawione ryzyka. Żaden lek nie jest. Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i większość rodziców martwi się, że będzie to dotyczyło właśnie ich dziecka. Jednak prawdopodobieństwo, że ich niezaszczepione dziecko zachoruje są znacznie większe. W Europie skutki uboczne działania leków, w tym niepożądane odczyny poszczepienne, są monitorowane. Wszystkie te raporty są zapisywane w bazie danych i regularnie przeglądane, aby móc rozpoznać potencjalne problemy odpowiednio wcześnie. Pacjenci, lekarze oraz firmy farmaceutyczne codziennie zgłaszają 3 tysiące raportów, 100 tysięcy co miesiąc i około miliona rocznie. Państwa wsparcie jest ważne: pacjenci i rodzice powinni zgłaszać to, co uważają za działania niepożądane. Proszę o tym powiedzieć lekarzowi lub powiadomić odpowiedną instytucję państwową. Wszyscy mamy ważną rolę do spełnienia w podnoszeniu świadomości ludzi na temat korzyści szczepień i zagrożeń wynikających z ich unikania. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, jakie można osiągnąć poprzez szczepienia. Razem musimy walczyć z obawami związanymi ze szczepieniami, aby wygrać wojnę z powracającymi chorobami możliwymi do uniknięcia dzięki szczepieniom[3]

 

[1]http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/04/news_detail_002736.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

[2]http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/04/news_detail_002736.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

[3]http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/04/news_detail_002736.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI