Tło Hero

Uczestnicy XXI Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” o szczepieniach – wyniki ankiety

21 października 2017, Autor: master

W dniach 21-22 kwietnia w Warszawskim Hotelu Marriott odbyło się XXI Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”, w czasie którego omawiane były aktualne trendy w ochronie zdrowia na świecie, kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz wzorcowe metody zarządzania opieką medyczną.

W spotkaniu wzięło udział 900 uczestników, wśród których obecnych było 60 światowych i krajowych ekspertów z zakresu medycyny i farmakologii.

W trakcie Forum wśród uczestników zostały przeprowadzone eksperckie badania opinii o szczepieniach, zrealizowane w ramach akcji „Zaszczep się wiedzą”. Ankieta została przeprowadzona na próbie 157 uczestników i obejmowała 6 pytań. Pierwsze pytanie potwierdziło bardzo pozytywną opinię środowiska o szczepieniach jako skutecznej formie profilaktyki.

Zdecydowana większość – ponad 93% – respondentów uznaje szczepienia za skuteczną formę profilaktyki. Tylko 6, 4% miała odmienne zdanie.

Ponad połowa badanych (54,8%) zadeklarowała, iż szczepiła się przeciwko chorobom zakaźnym w ciągu ostatnich trzech lat, 25% zaszczepiło się w dzieciństwie, a niespełna 20% nie potrafiło określić precyzyjnie daty ostatniego szczepienia.

Respondenci zostali zapytani również o wątpliwości związane ze szczepieniami z którymi najczęściej się spotykają. Najwięcej respondentów wskazało na obawy związane z powikłaniami jakie mogą wystąpić po szczepieniu (45%). Pozostałe wątpliwości to: brak skuteczności szczepień (12,74%), brak rzetelnych informacji o szczepieniach, związek szczepionek z autyzmem, , zawartość rtęci w szczepionkach, zbyt duża ilość szczepień w okresie dziecięcym, nierzetelne testy szczepień przed wprowadzeniem ich na rynek, cena szczepionek oraz inne.

W kolejnym pytaniu ankietowanych zapytano o wzrost ich zainteresowania szczepieniami. Aż 63% ankietowanych wskazało, że szczepieniami interesuje się dopiero w okresie wzmożonej zachorowalności. Pozostała część ankietowanych (36,9%) odpowiedziało, że szczepieniami interesują się już w okresie poprzedzającym wzmożoną zachorowalność.

Wynik ten obrazuje na konieczność prowadzenia akcji edukacyjnych, informujących społeczeństwo o tym, że szczepienia są formą profilaktyki, a nie sposobem na eliminację występującej już choroby. A także na to, że skuteczną formą uniknięcia zachorowania jest przyjęcie szczepienia w okresie poprzedzającym jej wzmożone występowanie.

Uczestnicy Forum zostali również zapytani o to co w ich opinii może zachęcić ich do szczepień. Zdecydowana większość (69%) wskazywała na potrzebę intensywnej akcji informacyjnej na temat szczepień. Druga grupa ankietowanych (9%) wskazała na potrzebę szeroko zakrojonych akcji profilaktycznych. Pozostali respondenci wskazywali również na rolę najbliższego otoczenia jako źródła wiarygodnych informacji na temat szczepień.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło źródeł pozyskiwania wiedzy wśród ankietowanych. Największa liczba odpowiedzi wskazuje, że ankietowani szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania najczęściej korzystają z informacji w Internecie (38,2%). Druga największa grupa respondentów 33,8% wskazała lekarza za źródło swojej wiedzy. Prasa branżowa stanowi źródło informacji dla 13% badanych, a 7% ankietowanych wskazało, że najchętniej wykorzystuje kilka źródeł jednocześnie spośród wymienionych. Najmniejszy procent badanych opiera swoją wiedzę na informacjach przekazywanych przez przedstawicieli handlowych branży farmaceutycznej (4,5 %) oraz innych źródeł informacji (3,2%).