Tło Hero

W sezonie 2016/2017 odnotowano rekordową liczbę zachorowań na grypę

21 października 2017, Autor: master

Odnotowano prawie 3,8 mln przypadków zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. To o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W sezonie 2016/2017 do 13,8 tys. wzrosła również liczba hospitalizacji z powodu grypy. Była ona o 16 proc. większa w porównaniu do sezonu grypowego 2015/2016 – powiedział dr hab. Ernest Kuchar z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie wynika, że w sezonie 2013/2014 z tego powodu było ok. 2 mln zachorowań i 6,5 tys. hospitalizacji, na przełomie 2014/2015 było ich odpowiednio 2,8 mln i 9 tys., a w sezonie 2015/2016 – 3 mln i 12,3 tys.

Spadła jedynie liczba zgonów. W minionym sezonie odnotowano 24 przypadki śmiertelne z powodu grypy, a w poprzednim sezonie 2015/2016 było ich 111. Najczęściej zdarzały się one u osób po 65. roku życia, które są najbardziej narażone na powikłania grypy.

Dr Kuchar zwrócił jednak uwagę, że oficjalne statystyki nie ujawniają wszystkich zachorowań na grypę, ponieważ nie zawsze są one zgłaszane. Podobnie jest ze zgonami. W razie śmierci chorego z powodu powikłań pogrypowych często jako przyczyna zgonu podawana jest niewydolność krążeniowa oddechowa, a nie grypa.

„Zainteresowanie szczepieniami od wielu lat jest niewielkie”

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król powiedział, że najlepszą ochronę przed grypą zapewniają szczepienia ochronne. Powinny się im poddawać głównie osoby po 65. roku życia, jak również przewlekle chorzy, diabetycy, dzieci oraz kobiety w ciąży.

Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że w sezonie 2016/2017 przeciwko grypie zaszczepiło się zaledwie 3,4 proc. Polaków – czyli tyle, ile w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z danych NIZP-PZH wynika, że zainteresowanie tymi szczepieniami od wielu lat jest niewielkie. W latach 2012-2014 przeciwko grypie szczepiło się 3,75 proc. społeczeństwa. W 2011 roku zaszczepionych było 4,5 proc. społeczeństwa, w 2010 roku – 5,2 proc., a w 2009 roku – 6,8 proc.

Król ocenił, że osoby po 65. roku życia być może częściej szczepiłyby się przeciwko grypie, gdyby szczepionki dla tej grupy znalazły się na liście bezpłatnych leków dla seniorów (w wieku co najmniej 75 lat).
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki Lidia Gądek (PO) przypomniała podczas spotkania, że taka petycja (sugerująca włącznie szczepionek przeciwko grypie do tzw. Listy 75 plus) została złożona przez posłów tego zespołu do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez QuintilesIMS w marcu 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1501 lekarzy oraz 226 pielęgniarek wynika, że poprawiła się wyszczepialność personelu medycznego.
– W sezonie 2016/2017 32,2 proc. lekarzy i 19,9 proc. pielęgniarek zadeklarowało, że się zaszczepiło przeciwko grypie, czyli średnio 22,6 proc. personelu medycznego – wskazała kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Aneta Nitsch-Osuch.
Spośród lekarzy najczęściej szczepili się pediatrzy (53,7 proc.) i lekarze rodzinni (52,1 proc.), a najmniej ortopedzi i psychiatrzy (17 proc.). Najwięcej lekarzy i pielęgniarek szczepiło się w województwie opolskim (50,5 proc.), a najmniej w podlaskim (zaledwie 4,8 proc.). Najrzadziej przeciwko grypie szczepiły się położne – zaledwie 10 proc.
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz zwrócił uwagę, że przeciwko grypie sezonowej warto zaszczepić nawet teraz, kiedy sezon grypowy już się kończy.

Informacja z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1749270,W-sezonie-20162017-odnotowano-rekordowa-liczbe-zachorowan-na-grype