Szczepienia     |     15.05.2017     |    
    |    

Co znajduje się w szczepionce?

Takie pytanie zadają sobie rodzice przed pierwszą wizytą szczepienną maluszka. Dziś odpowiadamy na to ważne pytanie. W skrócie: w skład szczepionek mogą wchodzić antygeny, substancje pomocnicze i substancje występujące w ilościach śladowych będące pozostałościami po procesie produkcyjnym.

Substancje pomocnicze pomagają utrzymać stabilność, immunogenność oraz bezpieczeństwo szczepionek. W zależności od roli którą pełnią dzielimy je na:  

1. Adiuwanty–  stosowane w szczepionkach inaktywowanych w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej indukowanej przez antygeny. Obecność adiuwanta w szczepionce umożliwia zmniejszenie ilości podawanego antygenu oraz liczby dawek w schemacie szczepienia niezbędnych do wywołania skutecznego efektu uodpornienia. Najczęściej stosowane są adiuwanty glinowe: uwodniony wodorotlenek glinu oraz fosforan glinu. W kilku szczepionkach zastosowano nowe adiuwanty, tj. MF59 (emulsja olejowo-wodna zawierająca krople skwalenu w wodzie), AS03 (mieszanina adiuwantów emulsji olejowo-wodnych);

2.Konserwanty stosowane w celu ochrony przed zanieczyszczeniami bakteryjnymi i grzybiczymi, tj. tiomersal, 2-fenoksyetanol;

3. Stabilizatory stosowane w celu ograniczenia wpływu zmian temperatury czy przylegania antygenów do ścianek opakowania szczepionki. Najczęściej stosowane są cukry (sacharoza, laktoza), białka (żelatyna), aminokwasy (glutaminian sodu).

Poza substancjami pomocniczymi w skład szczepionki w ilościach śladowych mogą wchodzić wchodzić substancje będące pozostałościami po procesie produkcyjnym, tj. formaldehyd (stosowany do inaktywacji bakterii, toksyn i wirusów), białka jaja kurzego i drożdży (w szczepionkach wirusowych stosowane do namnażania wirusów), antybiotyki (neomycyna, polimyksyna, gentamycyna). 

Szczepionki w zależności od rodzaju zastosowanych antygenów różnią się składem substancji pomocniczych i substancji występujących w śladowych ilościach będących pozostałościami po procesie produkcyjnym. Informacje dotyczącej składu jakościowego i ilościowego, a także zastosowanych substancji pomocniczych zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego pkt. 2. Skład jakościowy i ilościowy i pkt. 6.1. Substancje pomocnicze.

Gdzie można znaleźć aktualne informacje dotyczące składu szczepionek, w tym wszystkich substancji pomocniczych, również tych występujących w śladowych ilościach?

Skład wszystkich substancji pomocniczych, które występują w dostępnych w Polsce szczepionkach można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL).  Aktualne Charakterystyki Produktu Leczniczego można odnaleźć na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub na stronie Europejskiej Agencji Leków   (w przeglądarce należy wpisać nazwę handlową szczepionki i słowo SPC).

Tekst pochodzi ze strony: Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny  http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=144&sz=1379

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI