Tło Hero

Cholera

CHOLERA

Czym jest cholera?
Cholera to ostra choroba bakteryjna przewodu pokarmowego, szerząca się epidemicznie. Jest wywoływana przez przecinkowiec cholery

Jakie są objawy?

 • Zakażenie bezobjawowe, łagodny nieżyt żołądkowo-jelitowy
  Przewlekłe zakażenie dróg żółciowych trwające lata
  Nagły początek zakażenia bez gorączki (Vibrio cholerae)
 • Stolce wodnisto-ryżowe, bardzo częste i w dużych ilościach, bez domieszki krwi, wydalane bez parcia i bólów brzucha
 • Obfite wymioty
 • Objawy odwodnienia i dyselektrolitemii (niedoboru elektrolitów)

Jak rozpoznaje się cholerę?

 • Mikroskopowo w ciemnym polu widzenia – świderkowaty ruch
 • Poprzez izolację bakterii z kału
 • Za pomocą testów serologicznych
 • Leukocytoza obojętnochłonna – nieprawidłowa liczba granulocytów obojętnochłonnych w badaniu morfologicznym krwi

Jakie skutki pozostawia cholera?

 • Niewydolność krążenia, nerek, cholera gravis (uszkodzenie końcówek nerwów, czego skutkiem jest wadliwe przekazywanie bodźców do mięśni)
 • Zgon

Jak można się zarazić?

 • Spożycie:
  • zanieczyszczonej wody, również w postaci lodu
  • potraw z zanieczyszczonych mięczaków, skorupiaków i ryb czy owoców i warzyw
 • Bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem lub z przedmiotami używanymi przez te osoby

Gdzie występuje ryzyko zakażenia?

Wg danych WHO z 2013 roku:

 • W Azjii, najbardziej narażeni na ryzyko zakażenia są turyści podróżujący w okolice delty Gangesu (w Indiach zgłoszono 6008 zachorowań na cholerę). Liczne przypadki wystąpiły też w Afganistanie: 3957, w Pakistanie: 1069, Malezji: 171, w Chinach: 53, w Tajlandii: 8.
 • W Afryce szczególne narażenie występuje w: Nigerii: 6600 przypadków, Kongo: 1624, Demokratycznej Republice Kongo: 26 944, Somalii: 6864, Burundii: 1557, Angoli: 6655, Mozambiku: 1869, Guinea-Bissau: 969, Sierra Leone: 377, Kamerunie: 29. Na Karaibach wystąpiły liczne zachorowania na Dominikanie: 1954. Na Kubie zanotowano: 181 przypadków, a w Meksyku: 187.
 • W Europie zarejestrowano 8 przypadków w Wielkiej Brytanii i 1 we Włoszech. Były to przypadki importowane z terenów endemicznych cholery.
 • W Polsce problem cholery jest marginalny, ostatni przypadek rozpoznano w 2005 roku u pacjenta, który wrócił z Indii.

Jak zapobiegać?

Jedną z metod zabezpieczenia przed zakażeniem bakterią cholery jest szczepionka inaktywowana-zabita. Jest to szczepionka doustna.
Oczywiście nawet po podaniu szczepionki trzeba zastosować się do poniższych zasad:
Bezwzględnie przestrzegać zasad higieny zaopatrzania w wodę i żywność oraz norm bezpiecznego usuwania nieczystości
Rygorystycznie przestrzegać higieny osobistej, w tym szczególnie dokładne myć ręce
Używać wyłącznie świeżo przegotowanej wody, zarówno do picia, mycia zębów, jak i mycia owoców, czy naczyń
Spożywać wyłącznie potrawy poddane obróbce termicznej, szczególnie dotyczy to potraw z ryb i mięczaków

 

WAŻNE

Jeżeli przebywaliśmy (nawet krótko) za granicą, gdzie występowały zachorowania na cholerę i po powrocie do Polski, przed upływem 5. dni od czasu opuszczenia terenu endemicznego, wystąpiła u nas ostra biegunka, powinniśmy zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Istnieje ryzyko cholery. Koniecznie trzeba poinformować lekarza o pobycie na terenie występowania cholery.

 

Materiały źródłowe

 1. DNA sequence of both chromosomes of the cholera pathogen Vibrio cholerae, John F. Heidelberg, Jonathan A. Eisen, William C. Nelson, Rebecca A. Clayton, Michelle L. Gwinn, Robert J. Dodson, Daniel H. Haft, Erin K. Hickey, Jeremy D. Peterson, Lowell Umayam, Steven R. Gill, Karen E. Nelson, Timothy D. Read, Hervé Tettelin, Delwood Richardson, Maria D. Ermolaeva Jessica Vamathevan, Steven Bass, Haiying Qin, Ioana Dragoi, Patrick Sellers Lisa McDonald, Teresa Utterback, Robert D. Fleishmann, William C. Nierman, Owen White, Steven L. Salzberg, Hamilton O. Smith, Rita R. Colwell, John J. Mekalanos, J. Craig Venter & Claire M. Fraser, Nature 406, 477-483 (3 August 2000).
 2. Przyczyna I Wyjaśnianie Studium z Filozofii i Metodologii Nauk, Paweł Kawalec, dział: Nieeksperymentalne ustalenie przyczyny – studium przypadku
 3. Barua, Dhiman. „History of cholera.”Cholera. Springer US, 1992. 1-36.
 4. Albert, M. J., et al. „Large epidemic of cholera-like disease in Bangladesh caused by Vibrio cholerae 0139 synonym Bengal.”The Lancet 8868 (1993): 387-390.
 5. Glass, Roger I., and Robert E. Black. „The epidemiology of cholera.”Cholera. Springer US, 1992. 129-154.
 6. Spangler, Brenda D. „Structure and function of cholera toxin and the related Escherichia coli heat-labile enterotoxin.”Microbiological reviews 4 (1992): 622-647.