Tło Hero

Cholera

CHOLERA

Czym jest cholera?
Cholera to ostra choroba bakteryjna przewodu pokarmowego, szerząca się epidemicznie. Jest wywoływana przez przecinkowiec cholery

Jakie są objawy?

 • Zakażenie bezobjawowe, łagodny nieżyt żołądkowo-jelitowy
  Przewlekłe zakażenie dróg żółciowych trwające lata
  Nagły początek zakażenia bez gorączki (Vibrio cholerae)
 • Stolce wodnisto-ryżowe, bardzo częste i w dużych ilościach, bez domieszki krwi, wydalane bez parcia i bólów brzucha
 • Obfite wymioty
 • Objawy odwodnienia i dyselektrolitemii (niedoboru elektrolitów)

Jak rozpoznaje się cholerę?

 • Mikroskopowo w ciemnym polu widzenia – świderkowaty ruch
 • Poprzez izolację bakterii z kału
 • Za pomocą testów serologicznych
 • Leukocytoza obojętnochłonna – nieprawidłowa liczba granulocytów obojętnochłonnych w badaniu morfologicznym krwi

Jakie skutki pozostawia cholera?

 • Niewydolność krążenia, nerek, cholera gravis (uszkodzenie końcówek nerwów, czego skutkiem jest wadliwe przekazywanie bodźców do mięśni)
 • Zgon

Jak można się zarazić?

 • Spożycie:
  • zanieczyszczonej wody, również w postaci lodu
  • potraw z zanieczyszczonych mięczaków, skorupiaków i ryb czy owoców i warzyw
 • Bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem lub z przedmiotami używanymi przez te osoby

Gdzie występuje ryzyko zakażenia?

Wg danych WHO z 2013 roku:

 • W Azjii, najbardziej narażeni na ryzyko zakażenia są turyści podróżujący w okolice delty Gangesu (w Indiach zgłoszono 6008 zachorowań na cholerę). Liczne przypadki wystąpiły też w Afganistanie: 3957, w Pakistanie: 1069, Malezji: 171, w Chinach: 53, w Tajlandii: 8.
 • W Afryce szczególne narażenie występuje w: Nigerii: 6600 przypadków, Kongo: 1624, Demokratycznej Republice Kongo: 26 944, Somalii: 6864, Burundii: 1557, Angoli: 6655, Mozambiku: 1869, Guinea-Bissau: 969, Sierra Leone: 377, Kamerunie: 29. Na Karaibach wystąpiły liczne zachorowania na Dominikanie: 1954. Na Kubie zanotowano: 181 przypadków, a w Meksyku: 187.
 • W Europie zarejestrowano 8 przypadków w Wielkiej Brytanii i 1 we Włoszech. Były to przypadki importowane z terenów endemicznych cholery.
 • W Polsce problem cholery jest marginalny, ostatni przypadek rozpoznano w 2005 roku u pacjenta, który wrócił z Indii.

Jak zapobiegać?

Jedną z metod zabezpieczenia przed zakażeniem bakterią cholery jest szczepionka inaktywowana-zabita. Jest to szczepionka doustna.
Oczywiście nawet po podaniu szczepionki trzeba zastosować się do poniższych zasad:
Bezwzględnie przestrzegać zasad higieny zaopatrzania w wodę i żywność oraz norm bezpiecznego usuwania nieczystości
Rygorystycznie przestrzegać higieny osobistej, w tym szczególnie dokładne myć ręce
Używać wyłącznie świeżo przegotowanej wody, zarówno do picia, mycia zębów, jak i mycia owoców, czy naczyń
Spożywać wyłącznie potrawy poddane obróbce termicznej, szczególnie dotyczy to potraw z ryb i mięczaków

 

WAŻNE

Jeżeli przebywaliśmy (nawet krótko) za granicą, gdzie występowały zachorowania na cholerę i po powrocie do Polski, przed upływem 5. dni od czasu opuszczenia terenu endemicznego, wystąpiła u nas ostra biegunka, powinniśmy zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Istnieje ryzyko cholery. Koniecznie trzeba poinformować lekarza o pobycie na terenie występowania cholery.

 

Materiały źródłowe