Tło Hero

Grypa

GRYPA

Grypa to ostra, wysoce zakaźna choroba układu oddechowego. Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt z wydzieliną chorego. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę przypada w okresie od października do kwietnia. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia z powodu grypy co roku umiera od 0,5 do 1 miliona osób. Grypa często błędnie mylona jest ze zwykłym przeziębieniem, jednak jej konsekwencje dla zdrowia są dużo bardziej niebezpieczne. Grypa może być przyczyną wielu groźnych powikłań, m.in. zapalenia: mięśnia sercowego, oskrzeli, płuc, ucha środkowego, a nawet opon mózgowo – rdzeniowych.

Problem związany z zachorowaniami na grypę, które – oprócz skutków medycznych i społecznych – wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki był przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Założenia Programu powstały we współpracy ekspertów Grupy Roboczej ds. Grypy, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości i kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, związanych z zachorowaniami na grypę.

Najlepszym zabezpieczeniem przeciwko grypie i zagrożeniom wynikającym z powikłań pogrypowych są szczepienia przeciwko grypie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia dla:

Ponadto zaszczepić się powinny osoby, które mogą przenosić grypę na osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby zdrowe mogące stanowić źródło zakażenia dla tych osób (m.in. pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy szkół, handlu, transportu oraz inne osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi).

Szczepienia osób dorosłych przeciw grypie mogą zmniejszyć liczbę zachorowań na grypę nawet o 90%. W grupie osób starszych są w stanie obniżyć ryzyko wystąpienia groźnych powikłań o 60%, a ryzyko zgonów nawet o 80%. Natomiast w przypadku szczepień u pracowników, szczepienia przeciwko grypie mogą zmniejszyć absencję w pracy, co bezpośrednio będzie miało przełożenie na korzyści dla pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy: Pracodawcy w grupie ryzyka, czyli jak skutecznie ograniczać ekonomiczne konsekwencje grypy.

Ważne jest, by szczepienia przeciw grypie powtarzać co roku.

Materiały źródłowe

  1. http://www.who.int/topics/influenza/en/
  2. Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 opracowana w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Informacja%20dotycz%C4%85ca%20sezonu%20grypowego%202012-2013%281%29.pdf
  3. Ministerstwo Zdrowia: http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index? mr=m10&ms=685&ml=pl&mi=685&mx=0&ma=18574
  4. Lech Jabłoński (red.). Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydawnictwo Folium, Lublin 1999
  5. Brydak Lidia B., Magdalena Machała. „Inhibitory neuraminidazy wirusa grypy.”Przewodnik lekarza 8 (2001): 31-32.
  6. Ciebiada Maciej, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada. „Zachorowania na grypę u osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych.”Geriatria 4 (2010): 191-198.
  7. Dymek-Skoczyńska Agnieszka., et al. „Szczepienia przeciw grypie u osób w wieku podeszłym–czynniki determinujące decyzję pacjentów.”Nowiny Lekarskie1 (2012): 21-25.