Konkurs dla nauczycieli

Szczepienia stanowią jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Pozwoliły uchronić miliony ludzi przed śmiercią i trwałą utratą zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku uratowano  ponad 17 milionów ludzi. Eradykację ospy prawdziwej oraz polio typu drugiego również zawdzięczamy szczepieniom. Naukowcy nie mają wątpliwości, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu społeczeństwu,

Doceniając ogromne znaczenie szczepień Media Support Group, organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą”, której celem jest obiektywne, oparte na rzetelnej wiedzy medycznej informowanie o szczepieniach, serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.

Patronem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Patronem medialnym konkursu jest portal www.crazynauka.pl

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia  w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie, a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.

Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 nagrodzonych scenariuszy otrzymają nagrodę w formie bonu o wartości 500 złotych. Szczegółowiej informacje oraz regulamin konkursu wraz z harmonogramem dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs.