Konkurs dla nauczycieli

Nagrody w konkursie „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach” otrzymali:

 
Kategoria Autor nagrodzonej pracy
konspekt lekcji przeznaczony dla dzieci w przedszkolach Maria Kohut,

województwo wielkopolskie

konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych Ewa Napolska,

województwo  kujawsko-pomorskie

konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych Beata Ruszczyk,

województwo warmińsko-mazurskie

konspekt lekcji przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych Mariusz Podgórski,

województwo kujawsko-pomorskie

Konkurs „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”: publikacja prezentująca 15 scenariusz zajęć będzie dostępna na tej stronie pod koniec 2019 roku.

Szczepienia stanowią jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Pozwoliły uchronić miliony ludzi przed śmiercią i trwałą utratą zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku uratowano  ponad 17 milionów ludzi. Eradykację ospy prawdziwej oraz polio typu drugiego również zawdzięczamy szczepieniom. Naukowcy nie mają wątpliwości, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu społeczeństwu,

Doceniając ogromne znaczenie szczepień Media Support Group, organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą”, której celem jest obiektywne, oparte na rzetelnej wiedzy medycznej informowanie o szczepieniach, zorganizował wiosną 2019 roku konkurs pod tytułem „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”.

Patronem konkursu był Główny Inspektorat Sanitarny.

Patronem medialnym konkursu był portal www.crazynauka.pl

Konkurs zachęcał do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia  w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie, a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polegało na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.