Tło Hero

Czemu mamy szczepić, skoro jest tyle powikłań a skutki mogą być śmiertelne?

28 lutego 2017, Autor: master

Pytanie opiera się na błędnym założeniu, że ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne są częste. Ten fałszywy pogląd, propagowany przez niedouczonych i źle poinformowanych, ale pewnych siebie ludzi, trafia do wielu matek i bywa przez niektóre z nich przyjmowany za prawdę.

Rzeczywistość jest jednak taka, że szczepionki dopuszczone do stosowania w Polsce są bezpieczne i skuteczne. Przy użyciu odpowiedniej szczepionki i prawidłowym wykonaniu szczepienia odczyny poszczepienne są rzadkie i niewielkie. Mogą to być: nieduże miejscowe zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzyknięcia szczepionki (mijające po kilku dniach), kilkunastominutowy płacz dziecka czy niewysoka gorączka.

Naprawdę ciężkie objawy zdarzają się bardzo rzadko. Zwykle większość niepożądanych objawów przypisywanych szczepieniom pozostaje z nimi jedynie w związku czasowym. Zgony związane ze szczepieniem występują niezwykle rzadko. Tych kilka, o które w ostatnim dziesięcioleciu na miliony szczepień w Polsce, posądzono szczepienia, nie były wcale nimi spowodowane. W badaniach pośmiertnych stwierdzone zostały inne przyczyny, które doprowadziły do zejścia śmiertelnego.

Szczepienia w powszechnych programach szczepień chronią nie tylko zaszczepione dzieci, ale i inne dzieci również te niezaszczepione, ponieważ występowanie dużego odsetka dzieci zaszczepionych zmniejsza częstość pojawiania się choroby i prawdopodobieństwo, że ktoś zetknie się z osobą chorą i się zarazi.

W krajach, w których ruchy antyszczepionkowe zyskują posłuch, kilkakrotnie dochodziło do nawrotu epidemii chorób, które już wydawały się prawie całkowicie wyeliminowane. Tak było z krztuścem w Anglii, Szwecji i Japonii w latach 90-tych XX w., gdzie ponownie pojawiły się zgony z powodu krztuśca. Tak też było w Niemczech gdy, w ubiegłym roku, nastąpił nawrót epidemii odry i zdarzył się zgon z powodu tej choroby.

Odmawiając szczepienia swego dziecka matka naraża je na ciężką chorobę, którą z niepożądanym odczynem poszczepiennym mogą porównywać tylko ludzie nieświadomi, przebiegu i powikłań z nią związanych. Naraża też i inne dzieci, bo odmowy szczepień mogą doprowadzić do nawrotów ciężkich epidemii, których dzisiejsze młode matki już nie pamiętają.

Prof. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH