Tło Hero

Czym różnią się szczepienia zalecane od obowiązkowych?

28 lutego 2017, Autor: master

Szczepienia zalecane są tak samo ważne, jak szczepienia obowiązkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lekarz ma obowiązek informowania nie tylko o szczepieniach obowiązkowych, ale i zalecanych. Szczepienia zalecane nie są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Koszt szczepionki zalecanej pokrywa pacjent. Lista szczepień zalecanych przez Główny Inspektorat sanitarny obejmuje szczepienia przeciwko WZW A, WZW B, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, grypie, rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi (młodzież i osoby dorosłe), pneumokokom, meningokokom, kleszczowemu zapaleniu mózgu, ludzkiemu wirusowi brodawczaka ludzkiego. W medycynie podróży GIS zaleca szczepienia przeciwko żółtej gorączce, cholerze, wściekliźnie, poliomyelitis. Planowana jest zmiana sposobu finansowania szczepień. Będą one w gestii NFZ. Zmiana może przyczynić się do rozszerzenia kalendarza szczepień o szczepionki obecnie zalecane. Dobry program szczepień to przepustka do zdrowej przyszłości dziecka. Szczepienia ratują życie. To jedno z najnowocześniejszych osiągnięć medycyny oraz inwestycja w zdrowie jednostki i społeczeństwa.

Dr n. med. Ewa Duszczyk
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego