Tło Hero

Czy dla dziecka nie jest lepsze nabycie odporności naturalnej przez przebycie choroby zakaźnej zamiast szczepienia?

28 lutego 2017, Autor: master

Szczepionki stymulują układ immunologiczny do wytwarzanie odporności swoistej, która ma ochronić przed zakażeniem konkretnym patogenem (wirusem, bakterią). Taka odporność powstaje również po zakażeniu i przebyciu danej choroby zakaźnej. Jaka jest zatem różnica i co jest korzystniejsze?
W szczepionce podajemy naturalne antygeny. W zależności od budowy szczepionki są to wirusy czy bakterie – zabite lub tzw. atenuowane czyli pozbawione zdolności wywołania choroby. Mogą to być poszczególne związki (białka, cukry) wyizolowane z bakterii lub wirusów, w innych np. toksyny. W odpowiedzi na szczepienie organizm wytwarza takie same mechanizmy ochronne, jak w przypadku zakażenia – przeciwciała, komórki pamięci. Podając szczepionkę unikamy jednak ryzyka wywołania choroby oraz jej powikłań. Wybieramy właściwy czas, czyli moment, kiedy dziecko jest zdrowe i we właściwym wieku.
Narażając dziecko na zakażenie nigdy nie możemy przewidzieć jak będzie przebiegała choroba, czy dojdzie do wystąpienia powikłań, ani kiedy dziecko zachoruje.
W przypadku niektórych chorób, przeciw którym mamy szczepionki, nie mamy skutecznych leków. Tak jest np. w przypadku odry. U pacjentów, u których dochodzi do rozwoju bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, najczęściej wywołanego przez pneumokoki, meningokoki czy Haemophilus influenzae B, mimo stosowanego właściwego leczenia w części przypadków dochodzi do poważnych powikłań. Podobnie jest w przypadku ospy wietrznej – bez względu na to czy stosujemy właściwe leki przeciwwirusowe, czy nie leczymy choroby może dojść do zapalenia móżdżku, bądź wtórnych zakażeń bakteryjnych.
Mamy więc do wyboru dobrze kontrolowany i poznany sposób uodpornienia za pomocą sprawdzonych, przebadanych szczepionek lub narażenie dziecka na niekontrolowane zakażenie i chorobę.

Dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Pediatra w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza w Poznaniu