Tło Hero

Dlaczego w Polsce szczepienia dTpa nie są one tak popularne, jak np. w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii?

28 lutego 2017, Autor: master

Zbyt rzadko ginekolodzy zalecają kobietom ciężarnym szczepienia, nie informują o zagrożeniach wynikających z chorób zakaźnych dla matki i dziecka oraz o korzyściach, jakie może odnieść kobieta ciężarna i jej dziecko ze szczepień. Niestety, jak już wcześniej wspomniałam, zalecenia te nie zostały ujęte w standardach opieki nad kobietą ciężarną. Brak również łatwo dostępnych informacji w internecie na stronach dla kobiet, brak ulotek dla kobiet ciężarnych przekonujących do tej formy profilaktyki.

dr Joanna Stryczyńska-Kazubska
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii