Tło Hero

Czy dorośli powinni się szczepić przeciwko grypie?

28 lutego 2017, Autor: master

Osoby dorosłe, zwłaszcza powyżej 60 roku życia należą do grupy podwyższonego ryzyka związanego z ciężkimi powikłaniami po przebiegu grypy. Szczególnie narażeni są pacjenci z chorobami przewlekłymi: układu krążenia, układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), układu nerwowego, nerek, z zaburzeniami odporności oraz kobiety w ciąży. Lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Dr n. med. Ewa Duszczyk
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego