Tło Hero

W różnych źródłach można znaleźć rozbieżne informacje. Jedne mówią o tym, że szczepienie w ciąży jest całkowicie bezpieczne, drugie odradzają szczepionki. Jaka jest opinia lekarzy w tej kwestii?

28 lutego 2017, Autor: master

Ciąża jest bardzo specyficznym okresem w życiu kobiety. Lekarz opiekujący się kobietą ciężarną bierze podwójną odpowiedzialność –  zarówno za kobietę, jak i jej dziecko. Istnieją szczepienia, które nie są zalecane w ciąży i wykonuje się je tylko w wyjątkowych sytuacjach. W okresie ciąży nie podaje się szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Istnieje natomiast szereg szczepionek, które są w ciąży nie tylko bezpieczne, ale wręcz zalecane dla ochrony zdrowia kobiety i jej potomstwa.

Lekarze powinni opierać się na rzetelnych danych medycznych, a te pokazują, że kobieta ciężarna chorująca na grypę jest częściej narażona na ciężki przebieg, przedwczesny poród, a nawet zgon. Wiadomo również, że najwięcej ciężkich powikłań i zgonów w przebiegu krztuśca ma miejsce w pierwszych miesiącach życia dziecka, a najczęstszym źródłem zakażenia krztuścem jest matka. Zgony w przebiegu krztuśca dotyczą 2% dzieci w wieku <1 miesiąca, 0,9% pomiędzy 1-2 miesiącem życia oraz 0,4% w drugim i trzecim miesiącu. Najważniejszym celem szczepienia przeciw krztuścowi kobiety ciężarnej jest ochrona jej dziecka. Wiadomo, że szczepienia przeciw krztuścowi podane w trzecim trymestrze powoduje przekazywanie wytworzonych przez matkę przeciwciał dziecku. Zwiększa to jego ochronę przed krztuścem w okresie noworodkowym i niemowlęcym, czyli w czasie, w którym jeszcze samo nie zostało zaszczepione.

Szczepienie przeciw grypie to również, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych szczepień przeciw krztuścowi, metoda ochrony dziecka w pierwszych miesiącach życia. Z jednej strony realizacja zasady kokonu, z drugiej udokumentowana efektywność szczepień w ochronie dziecka. Te fakty oraz dane o bezpieczeństwie szczepień przeciw grypie i krztuścowi w okresie ciąży stały się podstawą zalecania  ich w okresie ciąży.

dr Joanna Stryczyńska-Kazubska
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii