Tło Hero

Czy szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) może wywołać autyzm?

28 lutego 2017, Autor: master

Podejrzenie, że zarówno po przebyciu odry jak i po szczepieniu MMR wirus odry może wywołać zapalenie jelit i autyzm powziął Wakefield i współpracownicy w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Prace opublikował Lancet w 1995 roku. Liczne badania nad związkiem MMR i autyzmem nie potwierdziły związku MMR z nieswoistym zapaleniem jelit czy autyzmem. Liczne badania nie potwierdziły związku szczepień z chorobami alergicznymi, autoimmunizacyjnymi, chorobami neurorozwojowymi.

Dr n. med. Ewa Duszczyk
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego