Tło Hero

Szczepionki mogą wywoływać autyzm – MIT

28 lutego 2017, Autor: master

Mit o rzekomym wywoływaniu autyzmu przez podanie szczepionki, powstał na podstawie sfałszowanych wyników badań Andrew Wakelfield’a. Jego praca, sugerująca, że szczepionka MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce) może wywoływać autyzm, została oparta na podstawie zmanipulowanych badań. Udowodniono, iż głoszone przez Wakelfield’a tezy były oszustwem i w konsekwencji pozbawiono go prawa do wykonywania zawodu. Wyniki wieloletnich, rzetelnych badań naukowych przeprowadzonych min. przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, jednoznacznie potwierdzają, że składniki szczepionek, w tym również  konserwant Tiomersal, w żaden sposób nie powodują autyzmu.

Więcej na ten temat w artykule: Teoria wiążąca szczepienia z autyzmem była oszustwem