Tło Hero

Szczepionki są niebezpieczne i powodują groźne powikłania – MIT

28 lutego 2017, Autor: master

Wszystkie szczepionki są badane przez niezależne instytucje, wskazywane przez organy państwowe. Każda z nich przechodzi szereg testów i badań klinicznych, które jednoznacznie wskazują, iż szczepionki nie powodują groźnych powikłań. Same szczepienia nie są bardziej bolesne niż zwykły zastrzyk.

Faktem jest natomiast, że niektóre szczepionki mogą powodować niepożądane reakcje organizmu o łagodnym przebiegu. Ryzyko wynikające z zarażenia ostrą chorobą zakaźną (śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu) jest znacznie wyższe niż możliwość wystąpienia ewentualnych odczynów poszczepiennych, które w żaden sposób nie zagrażają życiu człowieka.