Tło Hero

Czy u osoby z obniżeniem odporności mogą wystąpić poważne odczyny poszczepienne?

28 lutego 2017, Autor: master

Poważne odczyny poszczepienne mogą wystąpić u osób z prawidłową, jak i obniżoną odpornością. Pacjentów z głębokim upośledzeniem odporności komórkowej nie można szczepić preparatami zawierającymi żywe, osłabione drobnoustroje. Szczepionki zabite są bezpieczne, ale mogą nie być w pełni skuteczne.

Dr n. med. Ewa Duszczyk
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego