Tło Hero

Czy wątpliwości rodziców przed szczepieniem dzieci są uzasadnione?

28 lutego 2017, Autor: master

Częściej niż parę lat temu spotykam się z pytaniami i wątpliwościami rodziców na temat szczepień ochronnych. Stosowanie szczepień ochronnych zmieniło sytuację epidemiologiczną wielu chorób zakaźnych. Dzięki nim zostały wyeliminowane niektóre choroby infekcyjne. Wielu mieszkańców krajów rozwiniętych nie doświadcza obecnie bezpośredniego zagrożenia spowodowanego chorobą, której zapobiega się stosując szczepienia ochronne. W związku z tym panuje powszechne przekonanie, że choroby zakaźne nie są obecnie istotnym problemem zdrowotnym, a szczepienia ochronne są groźniejsze od samych chorób. Rodzice pytają o bezpieczeństwo szczepionek, zwracają uwagę na inwazyjny sposób podawania szczepionek (wkłucia). Istotna jest spokojna rozmowa z rodzicami, podczas której należy zachęcać do zadawania pytań i rzeczowo na nie odpowiadać. Trzeba szanować autonomię rodziców i ich prawo do podejmowania decyzji. Ale należy wyjaśnić, jakie konsekwencje grożą nie zaszczepionemu dziecku. Istotna jest prawidłowa kwalifikacja do szczepienia i znajomość prawdziwych przeciwwskazań do szczepień. Ważne jest przedstawienie źródeł swojej wiedzy na temat szczepień. Konieczne jest poinformowanie rodziców o ewentualnych niepożądanych odczynach poszczepiennych.

Dr n. med. Ewa Duszczyk
długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego