Tło Hero

Na zachodzie lekarze częściej stosują profilaktykę szczepień ochronnych dla kobiet w ciąży, niż lekarze w Polsce. Czym jest to spowodowane?

28 lutego 2017, Autor: master

Do niedawna nie mieliśmy polskich zaleceń dotyczących szczepienia kobiet ciężarnych. W Stanach Zjednoczonych CDC i ACIP (The Advisory Committee on Immunization Practices) wydają szerokie rekomendacje dotyczące szczepień. W Polsce, w Programie Szczepień Ochronnych zalecenie szczepienia przeciw grypie kobiet ciężarnych pojawiło się w 2014 roku, natomiast przeciw krztuścowi w 2016. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów dotyczących opieki nad kobietą ciężarną brak natomiast jakichkolwiek informacji na temat szczepień.  To są prawdopodobnie główne przyczyny rzadszego, niż w wielu innych krajach, zalecania szczepień kobietom ciężarnym. Brak też szerokiej informacji na temat korzyści, jakie ze szczepień może odnieść zarówno kobieta ciężarna, jak i jej dziecko.

dr Joanna Stryczyńska-Kazubska
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii