Korzyści wynikające ze szczepień

Ochrona przed śmiertelnymi i groźnymi dla zdrowia chorobami

Unikanie częstych wizyt w przychodniach i pobytów w szpitalach

Zmniejszenie ryzyka groźnych powikłań chorobowych

Szczególnie podatne na powikłania są osoby starsze, przewlekle chore i obniżonej odporności, np. cukrzycy

Uniknięcie wysokich kosztów leczenia

Zapobieganie chorobom jest tańsze niż leczenie

Ochrona bliskich

Szczepiąc się dbamy nie tylko o siebie, ale także o rodzinę i całe swoje otocznie – nie roznosimy zarazków, nie zarażamy innych, tworzy się tzw. kokon dla osób, które nie mogą być zaszczepione, bądź mają przeciwwskazania do szczepień

Zmniejszenie ilości stosowanych antybiotyków i leków przeciwwirusowych

Unikanie wytworzenia się lekoodporności bakterii i wirusów

Ochrona pracowników przed chorobami zakaźnymi

Zmniejszenie ilości dni  nieobecności w pracy
Chory pracownik nie zaraża innych pracowników i osób przychodzących do firmy

    |    

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące szczepień, skontaktuj się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lub Ministerstwem Zdrowia, Głównym Ispektoratem SanitarnymNarodowym Instytutem Zdrowia - Państwowym Zakładem Higieny.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI