Tło Hero

Przeciw jakim chorobom warto się zaszczepić?

Materiały źródłowe

 1. Duszczyk E.; „Czy wirusowe zapalenie wątroby typu A może być groźną chorobą” Zakażenia 3-4, 2002
  http://www.zoltytydzien.pl/co_to_jest_wzw/wzw_typu_a_i_b_w_polsce.aspx
 2. Duszczyk E.; Przewodnik Lekarza, 2001, nr 3 (27), str. 64-67.
 3. http://www.zoltytydzien.pl/co_to_jest_wzw/wzw_typu_a_i_b_w_polsce.aspx za Departament of Vaccines and Biologicals, Word Heath Organization Geneva 2001. str. 1
 4. http://www.zoltytydzien.pl/co_to_jest_wzw/wzw_typu_a_i_b_w_polsce.aspx za: PZH Meldunek 12/B/08
 5. http://www.zoltytydzien.pl/co_to_jest_wzw/wzw_typu_b.aspx za: Hilleman M.R., Overview of the pathogenesis, prophylaxis and therapeusis of Vidal hepetitis B, with focus on reduction to practical applications, Vaccine 19 (2001) 1837-1848; Pollicino T., Saitta C., Raimondo G., Hepatocellular carcinoma: the point of view of hepetitis B virus, Carcinogenesis Advance Access Publisher June 30, 2011.; WHO, Hepatitis B
 6. Global Alert and Response [http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo20022/en/index1.html, dostęp 13.02.2014]
 7. http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=83&sz=259&to=
 8. Dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Akademia Medyczna we Wrocławiu, http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=83&sz=260&to=
 9. Informacja dotycząca sezonu grypowego 2012/2013 opracowana w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS
 10. http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/Informacja%20dotycz%C4%85ca%20sezonu%20grypowego%202012-2013%281%29.pdf
 11. Ministerstwo Zdrowia: http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index? mr=m10&ms=685&ml=pl&mi=685&mx=0&ma=18574
 12. Meldunki Epidemiologiczne , Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/G_13_01B%281%29.pdf
 13. Lech Jabłoński (red.). Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydawnictwo Folium, Lublin 1999