Szczepionki pod kontrolą

WYSOKIE STANDARDY SZCZEPIONEK

Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki muszą spełniać wysokie standardy skuteczności i bezpieczeństwa. Ich jakość i bezpieczeństwo potwierdzone są wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi oraz systematycznymi analizami i kontrolami. 

Każda seria szczepionek, przed dopuszczeniem do obrotu, poddawana jest rygorystycznym badaniom. Kontrole prowadzone są w niezależnych od producenta laboratoriach, wskazywanych przez organy państwowe. W Polsce nadzoruje się również miejsca przechowywania szczepionek oraz przeprowadza stały monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kompleksowy system monitorowania szczepionek oraz nadzór instytucji państwowych nad ich jakością, to gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Polsce bezpieczeństwo nad szczepionkami jest kontrolowane i nadzorowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (na poziomie hurtowni i aptek) oraz Główny Inspektorat Sanitarny (na poziomie podmiotów realizujących Program Szczepień Ochronnych). Z kolei za kontrolę seryjną wstępną odpowiada Zakład Badań Surowic i Szczepionek NIZP – PZH, natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki w Polsce.

Więcej na temat temat Bezpieczeństwa szczepień ochronnych w publikacji prof. dr hab. med. Ewy Bernatowskiej, Członkini Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

    |    

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące szczepień, skontaktuj się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lub Ministerstwem Zdrowia, Głównym Ispektoratem SanitarnymNarodowym Instytutem Zdrowia - Państwowym Zakładem Higieny.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI