Tło Hero

Kiedy powinniśmy szczepić dziecko?

KALENDARZ SZCZEPIEŃ

Powszechne programy szczepień ochronnych, które zostały wdrożone w wielu krajach, przyczyniły się do wyeliminowania lub osłabienia niektórych chorób zakaźnych. Dzięki temu znacząco udało się zmniejszyć liczbę chorych oraz zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi, np. odrą, czy gruźlicą.

W Polsce temat doboru szczepionek oraz kalendarz ich podawania reguluje Program Szczepień Ochronnych (PSO).

Jest on aktualizowany co roku na podstawie panującej sytuacji epidemiologicznej, możliwości finansowych Ministerstwa Zdrowia i podawany do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Zalecenia znajdujące się w PSO są określane przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia i Radę Sanitarno-Epidemiologiczną działającą przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

PSO obejmuje schematy szczepień zarówno u dzieci zdrowych, jak również osób, które znajdują się w grupie ryzyka i są w szczególny sposób narażone na zakażenie i zachorowanie. Zawiera on wszystkie stosowane dawki poszczególnych szczepionek, potrzebne dla wytworzenia i utrzymania odporności (cykle szczepień), wreszcie terminy odstępy czasowe, rodzaj szczepionek, dawki i sposoby ich podania.

PSO obejmuje szczepienia obowiązkowe – finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia (szczepienia przeciw: Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B), Gruźlicy, Inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b, Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Odrze, Śwince, Różyczce), ale równie ważne, z punktu widzenia ochrony zdrowia, szczepienia zalecane – niefinansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia (szczepienia przeciw: Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, Ospie wietrznej, Grypie, Rotawirusom, Pneumokokom, Meningokokom, Kleszczowemu zapaleniu mózgu, HPV)

W grupie szczepień zalecanych znajdują się również szczepienia przeciwko chorobom egzotycznym, stosowane w medycynie podróży. Jeżeli planujemy zabrać dziecko na egzotyczne wakacje, to koniecznie musimy zapoznać się ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi dla danego regionu.

Materiały źródłowe