Tło Hero

Szczepionki pod kontrolą

WYSOKIE STANDARDY SZCZEPIONEK

Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki muszą spełniać wysokie standardy skuteczności i bezpieczeństwa. Ich jakość i bezpieczeństwo potwierdzone są wieloletnimi badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi oraz systematycznymi analizami i kontrolami.

Każda seria szczepionek, przed dopuszczeniem do obrotu, poddawana jest rygorystycznym badaniom. Kontrole prowadzone są w niezależnych od producenta laboratoriach, wskazywanych przez organy państwowe.

W Polsce nadzoruje się również miejsca przechowywania szczepionek oraz przeprowadza stały monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kompleksowy system monitorowania szczepionek oraz nadzór instytucji państwowych nad ich jakością, to gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Polsce bezpieczeństwo nad szczepionkami jest kontrolowane i nadzorowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (na poziomie hurtowni i aptek) oraz Główny Inspektorat Sanitarny (na poziomie podmiotów realizujących Program Szczepień Ochronnych). Z kolei za kontrolę seryjną wstępną odpowiada Zakład Badań Surowic i Szczepionek NIZP – PZH, natomiast Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki w Polsce.

Więcej na temat temat Bezpieczeństwa szczepień ochronnych w publikacji prof. dr hab. med. Ewy Bernatowskiej, Członkini Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Materiały źródłowe

  1. Zieliński A., Co to są niepożądane odczyny poszczepienne?, http://szczepienia.pzh.gov.pl/​main.php?p=2&id=88&sz=324 dostępne grudzień 2013.
  2. Vaccination: 20 objections & 20 responces. Robert Koch-Institute and the Paul-Ehrlich-Institut, 2007 http://www.rki.de/​EN/​Content/​Prevention/​Vaccination/​Vaccination_download.pdf;​jsessionid=3F31F5ACBE3807​C9CB9E4E09E2ACCD12.2_cid390?_blob=​publicationFile.
  3. Offit PA et al. Addressing Parents’ Concerns: Do vaccines contain harmful preservatives, adjuvants, additives, or residuals. Pediatrics 2003; 112, 1394.
  4. Wysocki J. Fałszywe opinie i przesądy o szczepieniach http://pediatria.mp.pl/​szczepieniaochronne/​show. html?id=53593, dostępne grudzień 2013.
  5. Charakterystyka Produktu Leczniczego, szczepionka DTP błoniczo-tężcowo-krztuścowa firmy Biomed, stan na 04.09.2013.
  6. Zepp, M. Knuf, U. Heininger, K. Jahn, A. Collard, P. Habermehl, L. Schuerman, R. Sänger Vaccine, 2004; 22: 2226-2233, Ocena bezpieczeństwa i tolerancji sześciowalentnej szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (komponent bezkomórkowy), WZW typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenazae typu b w podstawowej serii szczepień niemowląt, opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia”, Opracowali: dr med. Bożena Dubiel, dr med. Jacek Mrukowicz , Konsultował prof. dr hab. med. Janusz Ślusarczyk Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Państwowy Zakład Higieny w Warszawie 2005/02 http://ptwakc.org.pl/?aid=42172 – Polskie Towarzystwo Wakcynologii
  7. Matkowska-Kocjan, Agnieszka, and Leszek Szenborn. „Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej.”