CHOROBY TROPIKALNE

POLIO

Czym jest Polio?

Poliomyelitis, choroba Heinego-Medina, nagminne porażenie dziecięce, bardzo zakaźna choroba wirusowa wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona drogą fekalno-oralną. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci do 5 roku życia, ale może zachorować każda nieuodporniona osoba.

Jakie są objawy?

 • Podwyższona temperatura
 • Bóle głowy
 • Zapalenie gardła
 • Złe samopoczucie
 • Objawy podrażnienia opon mózgowych
 • Senność
 • Pobudzeniem i wymiotami
 • Śmierć
 • Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Postać porażenna (postać rdzeniowa z wystąpieniem asymetrycznych porażeń wiotkich i zaników mięśniowych, głównie kończyn dolnych)
 • Postać opuszkowa, w której dochodzi do zaatakowania podstawy mózgu, w tym jąder nerwów czaszkowych, a także ośrodka oddechowego i ośrodka krążenia w rdzeniu przedłużonym
 • Postać opuszkowo-rdzeniowa z zajęciem rdzenia kręgowego i podstawy mózgu
 • Zapalenie mózgu (zwykle śmiertelne)
 • Zespół porażenny

Jakie skutki pozostawia polio?

 • Niedowłady wiotkie
 • Porażenie mięśni, głównie mięśni kończyn dolnych, mogą być także zajęte inne mięśnie, w tym mięśnie oddechowe

Skąd wiadomo, że to polio?

Badanie laboratoryjne – wykrycie wirusa polio w próbkach kału.

Jak można się zarazić?

 • Drogą pokarmową – poprzez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi kałem lub wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej
 • Drogą kropelkową – przez styczność z osobą zakażoną

Gdzie występuje ryzyko zakażenia?

W tej chwili są cztery kraje, w których rozprzestrzenianie się dzikich szczepów wirusa polio nigdy nie zostało przerwane: Afganistan, Indie, Nigeria, Pakistan. Z kolei przywleczone dzikie szczepy polio krążą w 21. krajach, wcześniej wolnych od wirusa: Angola, Benin, Brazylia, Burkina Faso, Czad, Etiopia, Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Gwinea, Irak, Izrael i Autonomia Palestyńska, Kamerun, Kazachstan, Kongo, Liberia, Madagaskar, Mali, Nepal, Niger, Rosja, Sierra Leone, Sudan, Somalia, Sudan, Togo, Tadżykistan, Uzbekistan, Wybrzeże Kości Słoniowej.
W ostatnich miesiącach odnotowuje się zachorowania na polio na Ukrainie.

W Polsce ostatni przypadek poliomyelitis, wywołany dzikim szczepem wirusa, miał miejsce 1984 r., natomiast cały Region Europejski WHO został uznany za wolny od tej choroby w 2002 roku.

Jak zapobiegać?

Najskuteczniejszym sposobem prewencji jest szczepienie przeciw poliomyelitis. Szczepionka przeciw tej chorobie podawana jest dzieciom we wszystkich krajach europejskich. Zalecana też jest dla dorosłych, co 10 lat należy podać dawkę przypominającą, szczególnie przed planowanymi podróżami poza Europę. Lekarze zalecają szczepionkę inaktywowaną, zabitą . Do wyboru jest szczepionka uodparniająca tylko przeciw poliomyelitis, szczepionką skojarzona uodparniająca jednocześnie przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis, a także szczepionką 4-składnikowa, uodparniająca przeciw błonicy, tężcowi, poliomyelitis i krztuścowi.

    |    

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące szczepień, skontaktuj się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lub Ministerstwem Zdrowia, Głównym Ispektoratem SanitarnymNarodowym Instytutem Zdrowia - Państwowym Zakładem Higieny.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI