CHOROBY TROPIKALNE

ŻÓŁTA GORĄCZKA

Czym jest żółta gorączka?

Żółta gorączka jest chorobą zakaźną, z grupy wirusowych gorączek krwotocznych, wywoływaną przez wirusa należącego do rodziny Flaviviridae. Infekcja może przebiegać bezobjawowo lub też w sposób gwałtowny, prowadzący do niebezpiecznych powikłań, takich jak uszkodzenie układu naczyniowego, wątroby i nerek.

Jakie są objawy?

 • Wysoka gorączka (39 – 41°C), dreszcze, bóle głowy, mięśni, a także kaszel.
 • Objawy przewodu pokarmowego, tj. bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, niekiedy zażółcenie skóry i zaczerwienienie spojówek

Powikłania żółtej gorączki?

 • Zaburzenia neurologiczne i objawy niewydolności nerek
 • Skaza krwotoczna z krwawieniami z różnych narządów i układów związana z uszkodzeniem i wzrostem przepuszczalności ścian drobnych naczyń krwionośnych
 • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
 • Spadek ciśnienia tętniczego, do wstrząsu włącznie
 • Śpiączka mocznicowa
 • Zgon

Skąd wiadomo, że to właśnie żółta gorączka?

O stwierdzeniu żółtej gorączki decydują dodatnie odczyny serologiczne oraz izolacja wirusa z krwi chorego.

Jak można się zarazić?

 •  Poprzez ukąszenie komara Aedes aegypti (postać miejska – klasyczna) lub Haema-gogus, Sabethes oraz Aedes (postać leśna)

Gdzie występuje ryzyko zakażenia?

Żółta gorączka występuje w strefie tropiku i subtropiku Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Środkowej i Południowej.
Zagrożenie jest największe podczas pory deszczowej, zwłaszcza pod koniec tego okresu oraz na przełomie pory deszczowej i suchej. Wg WHO, corocznie dochodzi do ok. 200 000 zachorowań.

Jak zapobiegać?

Nie ma skuteczniejszego sposobu zapobiegania żółtej febrze, niż szczepienia, które dają gwarancję prawie 100%. Osoby udające się w rejony endemicznego występowania żółtej gorączki (Afryka, Ameryka Południowa) mają obowiązek zaszczepić się przeciw tej chorobie. Okres ważności szczepienia wynosi 10 lat.

Kolejnym działaniem profilaktycznym jest unikanie kontaktu z lokalną fauną, będącą środowiskiem, w którym żyje główne źródło patogenów (małpy, gryzonie, ptaki). Należy pamiętać o stosowaniu repelentów, moskitier oraz siatek w oknach i drzwiach.

Kiedy szczepienie przeciw żółtej gorączce są obowiązkowe, a kiedy zalecane?

 • Zalecane są dla wszystkich podróżnych udających się w rejony zagrożone zakażeniem wirusem żółtej gorączki. Niezależnie od tego, czy takie szczepienia są objęte obowiązkiem szczepień
 • Obowiązkowe dla wszystkich podróżnych, przybywających do kilkunastu krajów Afryki i Ameryki Południowej, o ile nie występują przeciwwskazania do podania szczepionki
 • Obowiązkowe dla osób opuszczających rejony występowania żółtej gorączki oraz dla osób przybywających do niektórych krajów potencjalnie zagrożonych transmisją wirusa żółtej febry. Wyżej wymienione wymagania dotyczą podróżnych, przekraczających granice państwowe na terytorium Afryki i Ameryki Południowej lub Środkowej, a także udających się z tych regionów do krajów położonych w tropikalnej części Azji oraz do Australii
    |    

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące szczepień, skontaktuj się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
lub Ministerstwem Zdrowia, Głównym Ispektoratem SanitarnymNarodowym Instytutem Zdrowia - Państwowym Zakładem Higieny.

PARTNERZY

Akcję społeczną „Zaszczep się wiedzą” wspierają:

PATRONI MEDIALNI