Tło Hero

Tężec

TĘŻĘC

Tężec jest ostrą chorobą zakaźną układu nerwowego, spowodowaną działaniem toksyny tężcowej. Za uwolnienie w organizmie toksyny odpowiada laseczka tężca (Clostridium tetani), która dostaje się do rany z ziemią. Po wniknięciu do organizmu produkuje silną truciznę – tetanospazminę.

Toksyna uszkadza centralny układ nerwowy, dochodzi do zwiększenia napięcia mięśniowego, a także bolesnych i długotrwałych skurczów różnych grup mięśniowych.

Poważną konsekwencją mogą być skurcze mięśni oddechowych i krtani, które prowadzą do ostrej niewydolności oddechowej. Zakażenie jest bardzo niebezpieczne. W niektórych przypadkach może prowadzić do zgonu.

Jakie są objawy?

 • Uczucie rozbicia, bezsenność, bóle głowy, pocenie, zaczerwienienie twarzy,
  szczękościsk, skurcze obejmujące stopniowo mięśnie karku, klatki piersiowej, grzbietu i kończyn
 • Napady „prężenia”, trwającego 5-10 sekund, wywoływanego bodźcami zewnętrznymi: hałasem i dotykiem. Typowy obraz objawów to zaciśnięte zęby, szyja i plecy wygięte ku tyłowi w postaci łuku, napięty brzuch, wyprostowane kończyny dolne
 • Porażenia mimicznych mięśni twarzy, czyli tzw. sardonicznego śmiechu (twarz z wysuniętym „ryjkiem”, przymkniętymi oczami i pomarszczonym czołem)
 • Zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi, krążenia obwodowego oraz napadów potliwości
 • Złamania, nadciśnienie, zatorowość płucna, zachłystowe zapalenie płuc
 • Zgon

Jak rozpoznaje się tężec?

Poprzez wywiad chorobowy i występowanie charakterystycznych objawów klinicznych, które wskazują na wcześniejsze zranienie, z możliwością dostania się do rany przetrwalników tężca.

Jakie skutki pozostawia tężec?

Toksyny wytworzone przez zarodniki tężca uszkadzają układ nerwowy. Nieleczony tężec w 90% prowadzi do zgonu. Leczenie kliniczne nie gwarantuje wyleczenia, umiera 30% z leczonych pacjentów.

Jak można się zarazić?

Głównym miejscem zakażenia są gleba i odchody zwierząt (gdzie zarodniki tężca przeżywają latami). Do zarażenia dochodzi podczas kontaktu rany z zakażoną glebą, kurzem, błotem. Rozwojowi zarodników sprzyjają szczególnie rany głębokie i kłute, z obecnością ciała obcego.

Gdzie występuje ryzyko zakażenia?

Laseczki tężca (Clostridium tetani) występują w glebie we wszystkich regionach świata.
W Polsce dzięki szczepieniom ilość zachorowań od wielu lat jest nieduża, od kilkunastu do kilkudziesięciu przypadków rocznie (w 2012 roku 19 przypadków, z których 6 osób zmarło; w 2013 roku 14 przypadków, w tym 7 zgonów; w 2014 roku 13 przypadków).

Jak zapobiegać?

Jedyną metodą zapobiegania są szczepienia przeciwtężcowe, potwierdzone ok. 100% skutecznością.
W Polsce szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do lat 19. Osobom dorosłym powyżej 19. roku życia (szczepionym podstawowo) zaleca się pojedyncze dawki przypominające co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości – szczepienie podstawowe składające się z 3 dawek. Ponadto, szczepienia zalecane są osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia (np. w ogrodzie) są narażone na zakażenia. Ochrona ta wystarcza na 10 lat.
Do wyboru jest szczepionka pojedyncza przeciw tężcowi, ale częściej lekarze zalecają szczepionkę skojarzoną przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi.
Po zranieniu i zanieczyszczeniu rany lekarz zastosuje odpowiednią profilaktykę tężca, w zależności od wcześniej stosowanego szczepienia.

Materiały źródłowe

 1. Zachorowania na tężec w regionie Polski Południowej w latach 2000–2010
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=83
 3. Jacek Czepiel, Grażyna Biesiada, Katarzyna Lisak-Gurba, Agnieszka Gawrecka, Agnieszka Dikolenko, Michał Jędrychowski1, Tomasz Mach, Aleksander Garlicki, Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych UJCM w Krakowie Via Medica, tom 20, nr 3, 91–94 ISSN 1425–4956.
 4. http://journals.lww.com/pidj/Abstract/2015/09000/Pertussis_Across_the_
 5. Woźniak, Alicja, Jacek Wysocki, and Katarzyna Chrobak-Górna. „Aktualne zasady zapobiegania tężcowi.”
 6. Czepiel Jacek, et al. „Zachorowania na tężec w regionie Polski Południowej w latach 2000-2010.”Gerontologia Polska 3 (2012): 91-94.
 7. Mardarowicz C., B. Tuczapska, and B. Szyszko. „Tezec u ludzi i jego profilaktyka.”Medycyna weterynaryjna (1974).
 8. Krzesniak L. M. „Tezec grozny dla ogrodnikow.”Działkowiec 6 (2001): 38.