21.10.2017

Aluminium w szczepionkach – fakty i mity

Od kilkudziesięciu lat internet i różne fora tematyczne dla rodziców zalewane są doniesieniami na temat rzekomej szkodliwości samych szczepień, bądź też poszczególnych składników szczepień. Ostatnio bardzo popularnym tematem w sieci są wątpliwości wokół zawartego w niektórych szczepionkach aluminium. Wodorotlenek glinu i fosforan glinu to sole glinu potocznie zwane aluminium, faktycznie są zawarte w niektórych szczepionkach. Związki te pełnią rolę adiuwantów, które wzmacniają działanie szczepionki, służą do tego, by antygeny szczepionkowe jak najdłużej utrzymywały się w organizmie człowieka, dzięki temu możliwe jest nabycie przez niego odporności.

Czy aluminium jest groźne?

Obawy przed zastosowaniem aluminium wynikają z faktu, że przyjmowanie wysokich dawek rzeczywiście może być toksyczne. Trzeba jednak pamiętać, że toksyczność danej substancji zależy od podawanej dawki a nie tylko od jej obecności. Dawki aluminium zawarte w szczepionkach są ściśle regulowane i znacznie niższe niż dopuszczalne normy dziennego stężenia glinu u ludzi. Normy bezpiecznej dobowej dawki aluminium zostały opracowane nie tylko z uwagi na szczepionki, ale także na powszechne występowanie glinu w środowisku oraz różnych obszarach przemysłu.

Aluminium – jeden z najpowszechniej występujących pierwiastków

Nie każdy wie, że aluminium to pierwiastek powszechnie występujący wokół nas. Glin jest trzecim, najpowszechniej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Zawarty jest m.in. w kosmetykach, opakowaniach do żywności i pożywieniu, np. w cukierkach, popularnych napojach gazowanych, soli, gumach do żucia czy zielonej herbacie. Co ciekawe każdy z nas już w momencie przyjścia na świat posiada w organizmie pewną ilość glinu. Aluminium występuje również w wodzie, mleku matki, a nawet w mieszankach mlecznych dla niemowląt.

Jak widać glin to nieodłączny składnik życia na ziemi. W małych ilościach jest on nieszkodliwy, ważne jest natomiast, by nie przekraczać założonych dziennych norm ilościowych.

Aluminium – jaka dawka jest bezpieczna dla zdrowia?

Zakłada się, że maksymalna dopuszczalna dawka glinu spożywana przez dorosłego człowieka wynosi 60 mg, natomiast średnia dawka glinu przyjmowana przez dorosłego człowieka z pożywieniem w ciągu dnia wynosi ok. 45 mg na dobę.

Z kolei maksymalna dawka aluminium w szczepionce wynosi 1,25 mg. [1]

Nietrudno obliczyć, że normy zawartości aluminium w szczepionkach są bardzo restrykcyjne i znacznie niższe od zakładanej przez WHO dawki: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa, że dopuszczalna dawka przyjmowanego doustnie aluminium wynosi 1 mg/kg masy ciała/dobę.

Zakładając, że przeciętne niemowlę w momencie przyjścia na świat waży ok. 3 kg, to nawet przy szczepionce zawierającej glin podanej w pierwszej dobie życia, norma zawartości aluminium nie może być przekroczona. Podobnie nieuzasadnione są obawy dotyczące niekorzystnego działania glinu wynikające z podania kolejnych szczepionek zawierających glin w ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka.

Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami

Liczne badania laboratoryjne oraz kliniczno – kontrolne potwierdzają bezpieczeństwo stosowania związków glinu w szczepionkach. Faktem jest, że związki glinu mogą powodować u niektórych osób niepożądane odczyny poszczepienne, najczęściej o charakterze miejscowym, jako krótkotrwałe reakcje o łagodnym przebiegu, np. swędzące podskórne guzki, zaczerwienienia.[2] Skuteczność i bezpieczeństwo aluminium w szczepionkach zostało wielokrotnie sprawdzone. Szczepionki z solami glinu są powszechnie stosowane od ponad 60 lat, podano je milionom osób. Każda szczepionka dostępna na rynku przechodzi bardzo restrykcyjny, wieloetapowy proces kontroli bezpieczeństwa, w czasie jej rejestracji a następnie przy dopuszczeniu na rynek każdej jej serii. Również po wprowadzeniu szczepionki na rynek jest ona objęta dalszym szczegółowym monitoringiem.

Nie istnieją żadne naukowe dowody na to, że aluminium zawarte w szczepionkach może być szkodliwe dla dziecka czy dorosłego. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest, że przebycie groźnych chorób stanowi większe obciążenie dla organizmu i może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. A w tym mogą nam pomóc szczepienia.

Komentarz merytoryczny dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. [1, 2] Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska, Adiuwanty glinowe w szczepionkach – aktualny stan wiedzy www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2027 04.05.2016 11:46 Źródła: http://nexter.pl/alergologia_wspolczesna/index.php?action=5_6&rco=5 Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska, Adiuwanty glinowe w szczepionkach – aktualny stan wiedzy www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2027 04.05.2016 11:46