13.03.2021

Wzrost zaufania do szczepień w Polsce – wyniki międzynarodowego badania

Według najnowszego raportu przygotowanego przez The Vaccine Confidence Project dla Komisji Europejskiej na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacznie wzrosło zaufanie do szczepień wśród Polaków. Badanie przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Ankietowani byli pytani o opinie na temat m.in: bezpieczeństwa szczepień, konieczności szczepienia dzieci czy zgodności koncepcji wakcynacji z wartościami religijnymi. Wyniki okazały się niezwykle pozytywne.

Wpływ pandemii COVID-19 na poziom zaufania do szczepień był obiektem debat ekspertów od samego jej początku. Autorzy The Vaccine Confidence Project przyjrzeli się nastrojom społecznym, porównując wyniki badań przeprowadzonych w 2018r. na obszarze Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii do ubiegłorocznych. W Polsce odnotowano wzrost zaufania do szczepień.

W 2018 roku zaledwie 37% Polaków wyrażało pełne zaufanie do szczepień, a na dzień dzisiejszy to aż 55%, co daje wzrost 18 punktów procentowych. Wynik ten wypada bardzo dobrze na tle innych krajów – najbliżej nam do Niemiec (57%), za to wciąż daleko do Portugalii osiągającej aż 70%. Jednakże, jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma, już niedługo możemy znaleźć się w europejskiej czołówce.

Wysokie wyniki Polska uzyskała także w odpowiedziach na szczegółowe pytania:

  • Prawie 91% (90.8%) ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem; “Szczepienie dzieci jest ważne”; w 2018 roku w ten sam sposób odpowiedziało 76% Polaków.
  • 88,5% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem “szczepienia są bezpieczne”, co daje wzrost o 16.1 punktów procentowych względem analogicznego badania przeprowadzonego dwa lata temu
  • 89,7% uczestników badania zgadza się z tezą, że szczepienia działają – to aż 14.8 punktów procentowych więcej niż w 2018 roku.
  • 69,8% respondentów potwierdziło, że szczepienia nie stoją w sprzeczności z ich wierzeniami i wartościami religijnymi.

Na wszystkich płaszczyznach objętych badaniem Polska znalazła się w gronie państw zaliczających największy wzrost zaufania do szczepień względem poprzedniego okresu. Wyniki te dają nadzieję na jeszcze lepsze perspektywy.

-  Myślę, że po obecnych wydarzeniach, zobaczywszy świat sterroryzowany tylko jedną chorobą zakaźną – COVID-19 – ludzie przypomną sobie o wadze szczepień i nie będą chcieli ryzykować powrotu epidemii takich chorób takich jak np. odra. Mam też nadzieję, że docenimy wymiar społeczny szczepień – wszak służą one ochronie nie tylko osoby szczepionej, ale również najsłabszych osób w populacji – mówiła w rozmowie www.zaszczepsiewiedza.pl Małgorzata Ponikowska, lekarz POZ i doktorantka Katedry Biotechnologii Molekularnej na Uniwersytecie w Gdańsku.

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe

Źródło: State of Vaccine Confidence in the EU+UK 2020 A. de Figueiredo, PhD, E. Karafillakis, MSc, and Prof. H. J. Larson, PhD