Szczepienia pracowników

Choroby zakaźne są niebezpieczne dla osób w każdym wieku, a zagrożenie często może wynikać ze sposobu lub warunków wykonywania pracy. W takim przypadku zapewnienie odpowiedniej profilaktyki należy do obowiązków pracodawcy.  Szczepienia pracowników zapewniają ochronę im samym i wszystkim, z którymi mają bezpośredni kontakt, jak również zabezpieczają ciągłość pracy, a przez to stabilność biznesową przedsiębiorstw.

Szczepienia pracowników – korzyści zdrowotne i ekonomicznie

Na choroby zakaźne narażone są osoby w każdym wieku. Odporność po przechorowaniu czy zaszczepieniu w dzieciństwie często zanika po kilku, kilkunastu latach, a jednocześnie przebieg niektórych infekcji u dorosłych oraz związane z nimi powikłania mogą być bardzo poważne.

O szczepieniach powinni pamiętać zarówno pracownicy, mający zamiar podjąć zawód mogący wiązać się z potencjalną ekspozycją na czynniki chorobotwórcze, jak i pracodawcy, chcący zapewnić swoim przedsiębiorstwom stabilność. Szczepienia to nie tylko korzyści zdrowotne, ale także ekonomiczne: dzięki odporności i mniejszej liczbie zachorowań mniej jest także hospitalizacji, wydatków związanych ze zwolnieniami lekarskimi oraz kosztami organizacji zastępstw w pracy.  Wysoka zakaźność drobnoustrojów chorobotwórczych sprawia, że obecność jednej aktywnej, zakażonej osoby w biurze może skutkować zarażeniem prawie całego działu. Ponadto, szczepienie pozwala uniknąć spadków produktywności i przestojów w pracy spowodowanych infekcją.

– Najbardziej narażeni na zachorowanie jesteśmy w przypadku, gdy choroba zakaźna jest przekazywana drogą kropelkową. W takiej sytuacji zagrożeniem jest dla nas kontakt z osobą chorą lub nosicielem oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny, np. mycia rąk – tłumaczy w rozmowie z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl Paulina Marczak, specjalista ds. profilaktyki i promocji zdrowia Medicover Polska.  – Do takich chorób zaliczamy: błonicę, biegunki wywołane rotawirusem, gruźlicę, grypę sezonową, krztusiec, odrę, ospę wietrzną i różyczkę.

Do pracodawcy należy ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami biologicznymi potencjalnie obecnymi w środowisku pracy oraz zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zachorowań. Kwestie obowiązkowych szczepień dla osób zatrudnionych są w Polsce regulowane prawem – obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005, a szczegółowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych w określonych rodzajach czynności zawodowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012.40).

Zdrowie w miejscu pracy – pamiętajmy o szczepieniach

Wszyscy pracownicy gastronomii i osoby mające kontakt z żywnością powinny być zaszczepione przeciw WZW A, czyli tzw. żółtaczce pokarmowej – ryzyko zarażenia się przy produkcji i dystrybucji żywności jest bardzo wysokie. Na zachorowanie narażone są również osoby mające kontakt z nieczystościami i pracujące z odpadami, czyli m.in. pracownicy zakładów oczyszczania i oczyszczalni ścieków, osoby sprzątające w hotelach i pokojówki.

Warto pamiętać także o szczepieniu przeciw groźnemu WZW B:

– Zaszczepić się przeciw WZW B powinny w szczególności osoby wykonujące czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem  – wyjaśnia Paulina Marczak.

W praktyce oznacza to, że szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B powinno objąć m.in. kosmetyczki, fryzjerów i pracowników salonów tatuażu.

Osoby pracujące w dużych skupiskach ludzi i mające częste kontakty z innymi powinny rozważyć szczepienie przeciwko grypiezakażeniom pneumokokowym i meningokokom, a także (co 10 lat) dawkę przypominającą szczepienia przeciw błonicy – tężcowi – krztuścowi. Natomiast osobom mającym częsty kontakt z małymi dziećmi polecane są szczepienia przeciwko krztuścowi, odrze, śwince i różyczce oraz ospie wietrznej. Krztusiec stanowi poważne zagrożenie również dla seniorów, więc szczepieniem powinni być objęci także pracownicy mający z nimi kontakt.

Dobrą praktyką ze strony pracodawcy jest także zapewnienie wszystkim pracownikom corocznych szczepień przeciw grypie w okresie zwiększonych zachorowań.

– Decydując się na szczepienia przeciwko grypie dla swoich pracowników wzmacniamy ich odporność na zakażenie wirusem grypy, ale również zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań związanych z tą chorobą – przekonuje w rozmowie z www.zaszczepsiewiedza.pl Paulina Marczak. – Szczepienie ma również pozytywny wpływ na obecność pracowników w pracy, a mianowicie zmniejszenie liczby zwolnień z powodu choroby.

Szczepienia pracowników ochrony zdrowia

Pracownicy ochrony zdrowia są szczególnie narażeni na zakażenie chorobami zakaźnymi, przy czym zachorowanie pracownika medycznego na jakąkolwiek z nich wiąże się z ryzykiem przeniesienia jej np. na pacjentów z obniżoną odpornością, dla których infekcje mogą być szczególnie groźne.

– Ze względu na wysokie ryzyko zarażenia, wszyscy pracownicy ochrony zdrowia są obowiązkowo szczepieni przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – tłumaczy Paulina Marczak. – Dodatkowo zaleca się szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz, szczególnie dla pracowników mających kontakt z dziećmi, przeciwko krztuścowi, odrze, ospie wietrznej, różyczce oraz śwince.

Odpowiednio dobrane programy szczepień pracowników ochrony zdrowia  pozwalają chronić nie tylko medyków, ale także zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się chorób wśród współpracowników oraz pacjentów i ich rodzin.